Ny omgång av Årets unga ledande kvinna

arets unga ledande kvinna alla 02

Enbart 28% av cheferna i Jönköpings län är kvinnor, vilket gör Jönköping sämst i landet. Förra året delades utmärkelsen Årets unga ledande kvinna ut för första gången. Utmärkelsens syfte är att synliggöra förebilder och på så sätt bidra till att fler kvinnor återfinns på ledande positioner. Bakom projektet står Jönköpings Fältrittklubb i samverkan med ett stort antal organisationer i länet.

Förra året gallrades 30 ledarförebilder fram och under en prisceremoni hos landshövdingen korades Jennie Wall, regionchef på Nordic Wellness, till högsta vinnare. Nu har det blivit dags att utlysa priset igen och arrangörerna vill fylla på listan som man under förra året började skapa.

– Vi vill se fler kvinnor i ledande befattningar, vi vill utmana näringsliv och organisationer att tänka nytt och framförallt bidra till att lyfta fram fler förebilder, säger Kicki Alm som är ordförande i Jönköpings Fältrittklubb.

Jönköpings Fältrittklubb är initiativtagare och projektleder satsningen i samarbete med företag och organisationer i länet. Ridsporten är nämligen bevisat skickliga på att fostra ledare och eftersom majoriteten av de som utövar ridsport är tjejer och kvinnor, har ridsporten alltså en god förmåga att utveckla framtidens ledande kvinnor. Utmärkelsen vänder sig dock brett, till alla typer av ledare.

Lovisa Hamrin en del av juryn

Aktörerna bakom den nya utmärkelsen efterlyser nu alltså fler inspirerande ledare i Jönköpings län. På www.aretsungaledandekvinna.se kan allmänheten fram till och med den 30 november tipsa om personer. Därefter påbörjas gallringsarbetet, i samarbete med Poolia, och under februari 2017 kommer en lista på ledarförebilder att publiceras. En av dessa vinner högsta pris, en inspirationsresa och en styrelseutbildning, och vinnaren koras under en prisceremoni den 2 mars 2017.

Juryn består av representanter från näringsliv och offentlig sektor. I juryn ingår bland andra Lovisa Hamrin som äger industrikoncernen Herenco.

Om projektet

Årets unga ledande kvinna syftar till att öka jämställdheten bland länets ledare genom att lyfta fram förebilder. Initiativtagare är Jönköpings Fältrittklubb och satsningen förverkligas genom stöd av Almi Jönköping, Anna Hållams Foto, Björn Öberg Illustration, Combitech, FC-gruppen, Företagarna, Hallpressen, HSB, IKEA, Jönköping Energi, Jönköpings kommun, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Poolia, StyrelseAkademien Jönköping och Yellon. Överskottet från projektet går till Jönköpings Fältrittklubbs arbete med att utveckla en verksamhet som på kort och lång sikt bidrar till fler ledare som är kvinnor. Förra årets intäkter gick bland annat till utbildnings- och utvecklingsinsatser samt skapade framförallt förutsättningar för att JFK under 2016 har vågat ta steget att anställa en verksamhetschef.

Mer information

Ledarnas jämställdhetsbarometer 2015
Om utmärkelsen och varför ridsporten är initiativtagare

Kontakt

Ida Rydh, projektledare: 073-041 00 97
Helena Nordström, projektledare: 0702-77 67 00
https://aretsungaledandekvinna.se/