Saga Gustafsson Miljak 
Hållbarhetschef, Vinning 
Född: 1998 
Kommun: Jönköping     

Saga har i sin roll som hållbarhetschef inom Vinning-koncernen gjort imponerande insatser i en mansdominerad bransch. Hon har framgångsrikt omformat koncernen till en föregångare inom hållbarhet och innovation. Genom att införa ett nytt ledningssystem har hon framgångsrikt ISO-certifierat hela koncernen enligt standarderna 9001, 14001 och 45001.  

Saga har även etablerat en ny hållbarhetsstrategi för koncernen som även stöttar kunder och samarbetspartner att bli mer hållbara. Förutom hållbarhetsarbetet har hon också förbättrat arbetsmiljön och trivseln för alla medarbetare. Hennes fokus på jämställdhet och arbetsmiljö har lagt en grund för en inkluderande och produktiv företagskultur. 

Foto: Day Fotografi