Sanna Johansson 
Laboratory Manager, Fagerhult 
Född: 1990 
Kommun: Habo     

Sanna är en erfaren ledare med över tio år i olika roller på Fagerhult. Hon började som ingenjör och har under det senaste året utvecklat och tydligt visat sina ledaregenskaper i rollen som laboratoriechef för Fagerhult Product Lab. Sanna har en roll som är starkt teknikcentrerad, där hon även har funnit en naturlig plats för medarbetarnas utveckling, engagemang och välmående.  

Inom ramen för Fagerhults medarbetarundersökning där eNPS är ett mätetal har Sanna har genom sitt ledarskap på kort tid gjort en stor förflyttning med nästan 50 enheter. Hon har också framgångsrikt lett labbet genom en positiv revision med Intertek. Med införandet av visuell planering och en innovativ mötesstruktur som ökat medarbetarnas delaktighet, har Sanna skapat en stark gemenskap och ökat lärande. 

Foto: Day Fotografi