Foto: Day Fotografi

Therese Salmonsson
Tf verksamhetschef, vik. vårdenhetschef samt administrativ enhetschef, Bra Liv Kungshälsans vårdcentral
Född 1989

I sin roll som chef på Kungshälsans vårdcentral, med totalt över 70 anställda, är Therese ett föredöme för andra kvinnor som vill ta steget framåt i sin karriär. Hon är en omtyckt ledare som med stor vilja driver förändringar, lyfter medarbetares styrkor och prioriterar den personliga utvecklingen. Långt innan pandemin gick Therese och hennes team i bräschen för införandet av distansarbete för vårdadministratörer. En satsning som krävde mod, struktur och tillitsfullt ledarskap. Resultaten kom snabbt i form av större produktivitet och ökad arbetsglädje. Therese är ledaren som drivs av nytänkande, nyfikenhet, ödmjukhet och en vilja att göra skillnad.