Foto: Day Fotografi

Sofie Björnberg
Avdelningschef, Tyréns AB
Född 1988

Som avdelningschef på Tyréns driver Sofie tillsammans med sitt team ett viktigt arbete i att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle – lokalt som globalt. Under hennes ledning har ett flertal lyckade rekryteringar genomförts och avdelningen har även levererat sina bästa ekonomiska resultat någonsin. Sofie drivs av att förbättra och effektivisera medarbetarnas vardag genom att skapa tydliga ramlar för planering, beslut, diskussion och kontinuerlig kompetensutveckling. Framför allt är hon noga med att varje medarbetare ska prioritera sitt välmående och hitta en sund balans mellan jobb och privatliv. Sofie är en ledare som gör stora avtryck i en mansdominerad ingenjörsbransch!