Alexandra Skobe  
VD, Skobes Bil AB  
Född: 1988  
Kommun: Tranås  

Alexandra är en inspirerande och engagerad ledare som i en mansdominerad bransch utmanar såväl styrelse som medarbetare i frågor som behöver lyftas. Hon klev in som VD i april 2023 och har sedan dess framgångsrikt navigerat bolaget genom en utmanande tid, bland annat genom att effektivisera och minska personalkostnader. Trots nödvändiga uppsägningar har fokus legat på att höja stämningen i bolaget och främja en positiv arbetsmiljö.  

I sin ledarroll strävar Alexandra även efter mjuka värden. Hon har arbetat med att höja trivseln på bolagsnivå och främjat arbetsmiljöfrågor och hållbarhet för hela koncernen, som idag finns på 11 orter. Tillsammans med HR har hon utvecklat koncernpolicys för att underlätta dotterbolagens arbete och låta dem fokusera på sin kärnverksamhet.   

Foto: Day Fotografi