Bianca Fransson  
Kvalitetschef, AQ Plast  
Född: 1997  
Kommun: Gislaved 

Biancas engagemang och förmåga att inspirera har skapat en arbetsmiljö där alla känner sig delaktiga och där lagarbete mot gemensamma mål står i fokus. Genom sitt mod, målmedvetenhet och tålamod har hon skapat förändring och framgång för hela teamet och organisationen.   

I sin roll som kvalitetschef på AQ plast har Bianca, med goda resultat, lett utvecklingen och implementeringen av ett nytt, användarvänligt ledningssystem. Detta har inte bara skapat en mer stabil organisation utan också lett till ökad effektivitet och förbättrat kvalitetsutfall. Med sin ödmjukhet och ansvarsfulla inställning har hon blivit en förebild för såväl sitt team som sin omgivning.   

Foto: Day Fotografi