Daria Ramzi  
Biträdande rektor, Vittra Samset 
Kommun: Jönköping 
Född: 1991  

Daria är en framstående chef med tydlig hängivelse till att stödja och utveckla sina medarbetare. I sin roll som rektor på Vittra Samset har hon systematiskt utvecklat en intern portal för transparent informationsflöde, effektiviserat rekryteringsprocessen för legitimerad personal samt optimerat vikariepoolen, vilket resulterat i resiliens och mindre stress för lärarkåren.    

Daria lyssnar ständigt in vad som efterfrågats och har genomfört flera utvecklingsprojekt med stor framgång. Genom att lyssna och förstå individuella behov skapar hon en inkluderande arbetsmiljö. Med en modig och trygg kultur inger Daria stort förtroende och leder nu sina före detta kollegor med stor ödmjukhet. 

Foto: Day Fotografi