Elin Schönqvist 
Chief Sales Officer, DOSPACE 
Född: 1990 
Kommun: Jönköping 

Elin, delägare och den tredje anställda på coworkingföretaget DOSPACE har under sex års tid varit central i företagets expansion. Elin har varit en av de som tagit företaget från tre anställda till ett dynamiskt team på 20 personer och bidragit till en imponerande omsättningsökning. Hon har inte bara varit en del av ledningsgruppen utan även en avgörande rekryteringskraft och kulturbyggare. Elin är en ledare med framåtanda och har sedan start varit en stark ambassadör för bolaget.    

Elin har varit en drivande kraft bakom DOSPACE:s framgång inom coworking-sektorn. Hennes oavbrutna engagemang och strategiska tänkande har positionerat DOSPACE som en framstående aktör inom branschen. Genom sitt arbete har Elin visat att deras närvaro är en tillgång för organisationer och främjar branschinnovation. 

Foto: Day Fotografi