Almi Jönköping jobbar för ett jämställt näringsliv

eva-s

Eva Sundman är VD på Almi Jönköping och stöttar i sitt dagliga arbete de som vill starta och driva eget företag. Hon vill att ännu fler unga kvinnor ska ta steget till att bli egna företagare och ta ledande positioner och säger att Årets unga ledande är ett viktigt initiativ för att detta ska hända. I år är Almi partner och Eva sitter också i juryn.

 Varför ställer ni er bakom ÅULK?

Det är viktigt att vi synliggör alla duktiga unga kvinnor!
Vi på Almi arbetar för att det ska blir ett mer jämställt näringsliv genom att fler kvinnor startar, driver och tar ledande positioner i företagen. Jag tycker att denna utmärkelsen är helt i linje med arbetet i att inspirera och uppmuntra yngre kvinnor till att våga kliva fram.

Varför är det viktigt att lyfta fram just unga kvinnor?

Statistiken visar att det är en snedfördelning gällande män respektive kvinnor på ledande positioner bland företagarna i vårt län. Då är det extra viktigt att visa på goda exempel och att uppmärksamma att det finns ett antal duktiga kvinnor som är på hugget och som vill vara med där det händer. Listan fungerar också som inspirationskälla och förebild för ännu yngre tjejer.

Vilka är viktiga egenskaper hos en ledare?

Stort engagemang, lyhördhet, initiativförmåga och förmåga att tänka nytt tycker jag är bra egenskaper. Jag vill också lyfta fram hållbarhetsperspektivet som många, speciellt yngre, drivs av idag dvs att det vi gör ska syfta till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar verksamhet i både det korta och långa perspektivet.

Nominera dina förebilder idag! Klicka här