Hallpressen bidrar till att länets företag får en större kompetensbank att välja från

ulrika

Ulrika Josefsson är marknadschef på Hallpressen, en koncern som driver lokala medier som Jönköpings-Posten och Värnamo Nyheter, och som genom Årets unga ledande kvinna är med och bidrar till att fler ledande kvinnor lyfts fram. Hon tycker dock inte att det främst handlar om en kvinnofråga, utan en kompetensfråga där länets företag riskerar att förlora i konkurrenskraft om inte siffran för antal kvinnor i ledande positioner ökar.

Varför ställer ni er bakom ÅULK?

Årets unga ledande kvinna är ett initiativ som bidrar till att vår region blir en bättre och roligare plats – både för näringsliv och privatpersoner.

Varför är det viktigt att lyfta fram just unga kvinnor?

Är det viktigt? Jag önskar att det inte var det. Men när statistiken visar att endast 4 procent av Jönköpings läns vd:ar är kvinnor och att 28 procent av länets chefer är kvinnor jämfört med 72 procent män, är något fel. Detta är ingen kvinnofråga – det är en fråga som handlar om att företagen i länet på sikt kommer att ha fel kompetens om hälften av befolkningen inte mäts på samma villkor som den andra hälften. Därför är det viktigt att lyfta unga ledande kvinnor.

Vilka är viktiga egenskaper hos en ledare?

En bra ledares styrkor är inte generella. Det finns många bra varianter av ledare och jag tror att vi alla behöver jobba med olika saker – både hos oss själva och med de grupper vi verkar i. Det är bra om man som ledare har förmåga att lyssna, är beslutsam och vågar lita på dem man har runt sig. Att drivas av att låta andra växa snarare än att synas själv är en bra egenskap, tycker jag.