Amanda Sjögren
Fotograf Patrik Svedberg

Amanda Sjögren
Vice vd, Ditt café/Stigs
Född 1996

Amanda har fyra år efter studentexamen arbetat sig fram till en plats som vice VD på Sveriges största privatägda café. Hon har visat att man med höga ambitioner, stor medmänsklighet och lyhördhet redan i unga år kan bli en skicklig ledare.