Hanna Berglund
Fotograf Patrik Svedberg

Hanna Berglund
Department manager, IKEA
Född 1988

Hannas har både en känsla för affären och för att utveckla människor, på dryga året har hon lyckats bygga ett starkt team och får fina resultat i medarbetarundersökningar. Hon är en närvarande ledare samtidigt som affär och resultat utvecklas i en hållbar riktning.