Hanna Bevenby Broman, warehouse manager IKEA

Hanna Bevenby Broman Warehouse manager, IKEA Född 1985 Hanna är, trots sin unga ålder, redan en erfaren ledare som har arbetat i Shanghai i flera år. Hon är tydlig, analytisk och strukturerad, samtidigt som hon ser den enskilda medarbetarens behov och visar stort engagemang när det gäller att utveckla andra. De processer hon har utvecklat […]

Hanna Magnusson, fd projektledare EVRY

Hanna Magnusson Fd Projektledare, EVRY Född 1982 Hanna har efter 13 år i fordonsbranschen framgångsrikt tagit steget till IT-branschen och tagit grepp om ett komplext uppdrag. Hon har förmågan att kommunicera med tekniska specialister likväl som företagsledning och har därigenom tagit en ledande position. Hannas positiva personlighet sprider trygghet och stabilitet i organisationen. Hon är […]