Elin Carholt
Fotograf Patrik Svedberg

Elin Carlholt
Chef kompetensförsörjningsenheten, Region Jönköpings län
Född 1983

Elin har fått i uppdrag att starta upp en ny enhet för rekrytering och kompetensförsörjning som servar länets tre akutsjukhus och 400 chefer med rätt kompetens. Genom att bygga en utvecklingskultur och alltid sätta teamet först har hon snabbt blivit en mycket uppskattad chef.