Rebecka Hoxha Frohm
Fotograf Patrik Svedberg

Rebecka Hoxha Frohm
Projektledare, Coompanion
Född 1988

Rebecka brinner för mångfald och integration och har fått många kvinnor som står långt från arbetsmarknaden i arbete. Hon kombinerar kreativitet, entreprenörskap och strategiskt tänk i sitt arbete som projektledare och hon har tidigare både jobbat på UD och FN i Kosovo.