Nina Petersson
Fotograf Patrik Svedberg

Nina Petersson
Vd, Jolek
Född 1988

Nina har med stort mod och engagemang tagit över familjeföretaget och har dryga året senare gjort strategiska investeringar som ger bolaget nya möjligheter att växa. Hon har redan visat förmåga på att vara en innovativ ledare, men känner sig lika hemma vid svetsen på verkstadsgolvet. Nina är idag kvar som vd på Jolek, och arbetar även på Rostfritt & Smide.