Poolia hjälper oss för tredje året i rad att vaska fram de ledare som hamnar på listan. Jane Bergman är rekryterare och sitter just nu med urvalet! Hon ser tydligt att listan gjort skillnad för jämställdheten på länets arbetsplatser.

Varför är ÅULK ett viktigt initiativ?

Statistiken talar egentligen för sig själv, att enbart 28 % av länets ledare är kvinnor visar hur viktigt det här initiativet är. Vi är otroligt stolta över att, för tredje året, vara en samarbetspartner och på så vis hjälpa till att lyfta fram goda förebilder. Det är otroligt viktigt att vi tar till vara på den kompetens som finns i länet. Nya ledare behövs för att utveckla det lokala och regionala näringslivet.

Vilka egenskaper efterfrågas mest hos en ledare?

Utifrån de undersökningar vi genomför varje år så vet vi att arbetstagarna efterfråga en tydlig chef som sätter mål och följer upp.  Att få uppskattning och erkänsla värderas också väldigt högt. Flexibilitet ökar för varje år, både när det gäller arbetstider men även i ledarskapet dvs.  chefer som vågar lita på sina medarbetare och inte detaljstyr.

Undersökningen visar även att 50 % som söker nytt jobb tycker att det är viktigt att arbetsgivaren arbetar aktivt med mångfald, så det borde vara en självklarhet för företagen att ta tag i den här frågan!

Hur tycker du initiativet har gjort skillnad i länet?

Förhoppningsvis bidrar initiativet till att fler unga kvinnor inspireras och vågar söka ledande befattningar. Förra årets vinnare Eva Skogeryd, HR-manager på IKEA Torsvik, är ett lysande exempel på en ledare som jag vet har inspirerat andra på många sätt. Som bonus får näringslivet i regionen upp ögonen för hur många grymma unga ledande kvinnor som faktiskt finns i länet.

Initiativet har fått mycket uppmärksamhet medialt och det märks att frågan diskuteras på många företag. Jag hoppas att vi på längre sikt bidrar till att höja andelen kvinnor i ledande befattningar!

Listan offentliggörs 1 februari!