SAAB utvecklar kvinnor på ledande positioner

Anders Jonzon, kommunikationschef SAAB Industrial Products and ServicesSAAB Training & Simulation och SAAB Industrial Products and Services är partners till Årets unga ledande kvinna! Anders Jonzon är kommunikationschef och en i juryn som utser den person som vinner högsta priset. Han berättar hur initiativet passar in i SAABs övergripande strategi för att bli fler kvinnor på ledande positioner i företaget.

Varför ställer sig Saab bakom ÅULK? 

För Saab är det mycket viktigt att lyfta fram kompetenta individer och visa på allt det positiva som kommer med mångfald och olika infallsvinklar inom ett företag. Projektet Årets unga ledande kvinna går i linje med vårt eget arbete med att öka antalet kvinnliga chefer och ledare.

Hur arbetar ni på Saab för att få in fler kvinnor på ledande positioner?

Vi arbetar aktivt med att öka andelen kvinnor på företaget totalt, vilket är en förutsättning för att kunna öka antalet chefer som är kvinnor. Vi arbetar även med att stötta kvinnliga anställda som vill utvecklas i sitt ledarskap och arbeta mot att bli chef. Detta gör vi genom så kallat Talent Management Review där utbildning, synliggöra interna karriärvägar med mera ingår.