Foto: Day Fotografi

Hake Feka
Jurist & VD, JUREDIQ AB
Född 1990

Hake är en ledare som är född med en stark vilja och drivkraft att kunna påverka och förändra, för såväl individer som för samhället – därav ett självklart val att utbilda sig till jurist. Sedan några år tillbaka driver hon JUREDIQ AB, en jurist- och redovisningsbyrå, som inte bara är lönsam utan även modern, rättvis och balanserad. Som ledare lyfter Hake fram laget före jaget. Hon arbetar aktivt med att låta medarbetarna sätta sina egna mål för att därefter tillsammans hitta rätt verktyg och förutsättningar, och så klart stötta med vägledning och uppföljning. Hake föreläser även kostnadsfritt för länets högstadie- och gymnasieelever för att inspirera, uppmuntra och vägleda dem till att investera i sig själva.