Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg
Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg

Johanna Severed

Född 1980
Fd Verksamhetschef, Riksbyggen

Med en bakgrund som pjäsplutonbefäl inom det militära och som ekonom har Johanna antagit utmaningen att leda en verksamhet inom byggservice, drift- och energi samt ekonomi. Johanna beskrivs som en inspiratör och har bland annat bedrivit omfattande förändringsarbeten.

Läs om utmärkelsen här!