Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg
Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg

Johanna Severed

Född 1980
Verksamhetschef, Riksbyggen

Med en bakgrund som pjäsplutonbefäl inom det militära och som ekonom har Johanna antagit utmaningen att leda en verksamhet inom byggservice, drift- och energi samt ekonomi. Johanna beskrivs som en inspiratör och har bland annat bedrivit omfattande förändringsarbeten.

Läs om utmärkelsen här!