Foto: Day Fotografi

Maja Welandson
Gästservice- och boendeansvarig, High Chaparral
Född 1997

Maja har genom sitt positiva, tydliga, inspirerande och empatiska ledarskap skapat en utvecklande och trivsam arbetsmiljö för sina medarbetare på High Chaparral. Under ett speciellt år, märkt av högt besökstryck i kombination med pandemin, har Maja visat på stor problemlösningsförmåga, kreativitet och professionalitet. Ett arbete som resulterat i höga kundnöjdhetssiffror och ökade intäkter i de områden som Maja varit ansvarig för. Från rekrytering till dagligt ledarskap har Maja under parkens rekordsäsong tagit ett stort ansvar och levererat med bravur.