Ny omgång av Årets unga ledande kvinna

För fjärde året i rad ska Årets unga ledande kvinna utses, en satsning för att på sikt bidra till att fler kvinnor återfinns på ledande positioner. Jönköpings län är fortfarande sämst i landet när det kommer till antalet kvinnliga ledare.  Jönköpings län ligger i botten i statistiken med kvinnor på endast 28% av chefsposterna*, bland de 50 största bolagen finns fortfarande endast 2 kvinnliga vd:ar** och länet är även Sverigesämst vad gäller andelen kvinnor i bolagsstyrelser, 17%***.

Under föregående tre år har totalt 78 kvinnor valts ut till listan Årets unga ledande kvinna, en lista som med denna omgång kommer växa med ca 25 nya namn. Förra året utsågs Filicia Björkman, enhetschef inom äldreomsorgen i Jönköpings kommun, till högsta vinnare. Nu har det blivit dags att utlysa priset igen.

– Så länge siffrorna inte förändras så behövs initiativet, säger Ida Rydh, projektledare. Vi ser också att vi för varje år har fått ett ökat antal nominerade med riktigt vassa cv:n. Vi ser också att fler organisationer ställer sig bakom initiativet.

Alla kan nominera sina förebilder

https://aretsungaledandekvinna.se kan allmänheten från och med 3 oktober och fram till och med den 18 november nominera kvinnor under 35 år som bor i länet. Därefter påbörjas gallringsarbetet och under februari 2018 kommer en lista på ledarförebilder att publiceras. En av dessa vinner högsta pris, en inspirationsresa och ett årskort hos Friskis och Svettis. StyrelseAkademien kommer dessutom dela ut ett specialpris, en styrelseutbildning, till den förebild på listan som visar störst potential att vara med och bidra till att öka andelen kvinnor i länets styrelser.

Ridsporten i Jönköping initiativtagare

Bakom initiativet står Ridsportalliansen Jönköping, en sammanslutning av ridklubbarna Jönköpings Fältrittklubb, Vissmålens ridklubb, Ölmstad Rid- och Körsällskap, Bankeryds ridklubb och Volt ryttarförening. Ridsporten är bevisat skickliga på att fostra ledare och eftersom majoriteten av de som utövar ridsport är tjejer och kvinnor, har ridsporten alltså en god förmåga att utveckla framtidens ledande kvinnor. Utmärkelsen vänder sig dock brett, till alla typer av ledare.

Om projektet

Årets unga ledande kvinna syftar till att öka jämställdheten bland länets ledare genom att lyfta fram förebilder. Initiativtagare är Ridsportalliansen Jönköping och satsningen förverkligas genom stöd av Poolia, Hall Media, Combitech, Saab, IKEA, Jönköping University Länsförsäkringar Jönköping, Jönköping Energi, Länsstyrelsen i Jönköpings län, HSB Göta, PwC, Cybercom, Elmia, Jönköpings kommun, Yellon, Science Park, Fotograf Patrik Svedberg, StyrelseAkademien och FC-gruppen.

Källor

*Ledarnas jämställdhetsbarometer 2015:
https://www.ledarna.se/globalassets/rapporter/jamstalldhet/jamstalldhetsbarometer_2015.pdf

** Ledarnas jämställdhetsbarometer 2017

https://www.ledarna.se/globalassets/dokument/jamstalldhetsbarometer-2017-tiden-gar-attityder-bestar.pdf

*** Dagens Industri

https://www.di.se/nyheter/gubbvaldet-haller-i-sig-i-aktiebolagen/