Foto: Day Fotografi

Parima Attarian
Verksamhetsledare, Parima H AB
Född 1989

Parima är entreprenören som trots hinder i livet fortsatt se och jaga sina drömmar, samtidigt som hon inspirerat andra med sitt ledarskap och sin drivna personlighet. Sedan 2020 driver hon Parima H AB, en webbshop med inredningsprodukter som tillfredsställer alla sinnen samt föreläser för att inspirera och krossa fördomar om funktionsnedsättningar. Under åren har hon bidragit till förändring och innovation för personer med synnedsättning, dels genom sin styrelseroll i de Synskadades Riksförbund Jönköpings län, dels även genom att vara engagerad i ett flertal andra organisationer. Parima är en passionerad ledare som visar att allt är möjligt – så länge du tror på dig själv.