Rifa Gazrawi
Fotograf Patrik Svedberg

Rifa Gazrawi
Enhetschef äldreomsorgen, Jönköpings kommun
Född 1986

Rifa har arbetat systematiskt för att vända både ekonomi samt utmaningar inom arbetsmiljö och kvalitet på sin enhet. Hon brinner för verksamhetsutveckling och förbättringsarbete och har bidragit med flera rutiner och processer som underlättat arbetet och sänkt sjukfrånvaron radikalt.