Carolline Grahn

Foto: Day Fotografi

Caroline Grahn
Verksamhetschef, Bra Liv Väster vårdcentral Region Jönköpings län
Född 1986

Som ledare visar Caroline stor omsorg – såväl om sina medarbetare som chefskollegor. Hon lyssnar in sina medarbetare och skapar delaktighet i en personalgrupp med många olika professioner. Caroline vågar bryta ny mark, har en nyfiken attityd, tydligt patientfokus och sätter alltid verksamheten i första rum. Under en svår tid av turbulens och utmaningar har hon målinriktat, modigt och professionellt gått före och lett en hel vårdcentral. 

Här hittar du Caroline på LinkedIn.