Casandra Girdland

Foto: Day Fotografi

Casandra Girdland
Projektledare, Husqvarna AB
Född 1990

Casandra har en förmåga att få alla i sitt team att känna sig inkluderade och trygga i sin närvaro. Med energi ser hon både till individens och teamets bästa och finner alltid lösningar för att driva projekt framåt. Casandra är också en stöttepelare och bollplank som gärna delar med sig av både erfarenheter och lärdomar. Hon tror på att om en person mår bra, kommer det även spegla hur aktiviteterna blir gjorda – vilket alla vinner på i längden!

Här hittar du Casandra på LinkedIn.