Amanda Sjögren, vice vd Ditt café/Stigs

Amanda Sjögren Vice vd, Ditt café/Stigs Född 1996 Amanda har fyra år efter studentexamen arbetat sig fram till en plats som vice VD på Sveriges största privatägda café. Hon har visat att man med höga ambitioner, stor medmänsklighet och lyhördhet redan i unga år kan bli en skicklig ledare.

Hanna Berglund, department manager IKEA

Hanna Berglund Department manager, IKEA Född 1988 Hannas har både en känsla för affären och för att utveckla människor, på dryga året har hon lyckats bygga ett starkt team och får fina resultat i medarbetarundersökningar. Hon är en närvarande ledare samtidigt som affär och resultat utvecklas i en hållbar riktning.