Foto: Day Fotografi

Emma Johansson
Department Manager, IKEA
Född 1987

Emma är en närvarande ledare som utvecklar både affär och resultat. Hon har skapat ett klimat där öppenhet, respekt och laganda står i fokus. Detta har både visat sig genom ett mycket positivt resultat i såväl medarbetarundersökning som försäljning på hennes avdelning. Hon jobbar intensivt med att utveckla sin avdelning samt medarbetarna som jobbar där och är en uppskattad ledare i organisationen.

Här hittar du Emma på LinkedIn.