Foto: Day Fotografi

Frida Lindberg
Verksamhetsledare, All Star Mission Pingst Jönköping
Född 1996

Med tydlighet, stort mod och hårt arbete har Frida som ledare för Pingst Jönköpings idrottsverksamhet inspirerat och utvecklat andra unga ledare. Frida har fått två viktiga verksamheter – det årliga idrottslägret All Star Mission och kyrkans mötesplats för integration, All Star Sunday – att växa både vad gäller deltagare, ledare och volontärer.