Johanna Rydin
Klinikchef och tandläkare, Värnamo Folktandvård
Född: 1987
Kommun: Värnamo

På bara ett par år har Johanna i rollen som klinikchef på Värnamo Folktandvård lyckats uppnå fantastiska resultat. I en bransch med personalbrist har hon lyckats både rekrytera och behålla personal, vilket lett till minskade köer, ökad trygghet hos personalen och frigjort tid för att ge patienter akutvård när de behöver. Utöver sin chefsroll värderar Johanna fortsatt patientarbete för att alltid kunna rycka in där det behövs och för att känna av sina kollegors arbetsmiljö. Med en aldrig sinande energi leder Johanna sin personal och klinik mot ständiga förbättringar.

Foto: Day Fotografi