Johanna Serrander
Projektledare, Sweco
Född: 1991
Kommun: Jönköping

Genom ett kommunikativt och transparent ledarskap har Johanna gjort en spännande resa inom Sweco och byggbranschen. Johanna är en flexibel ledare som, i en mansdominerad bransch, med framgång leder projektgrupper med ett tydligt fokus: sammanhållning och att tillsammans nå gemensamt uppsatta mål. I sin roll som projektledare har Johanna varit med och utvecklat Swecos projektledningsverksamhet i Jönköping.

Foto: Day Fotografi