Veronica Suneson 
CFO, YLAB Larssons Bygg AB, Koncernansvarig CFO, Solidum Group AB och styrelseledamot för LBM Invest AB.  
Född: 1990 
Kommun: Jönköping 

Med engagemang och stort driv har Veronica utvecklat ekonomifunktionen i ett snabbt växande bolag och varit en nyckelspelare i bolagets framgångsrika tillväxtresa. Med sin erfarenhet har hon skickligt utvecklat ekonomiavdelningen i koncernens bolag inom byggproduktion och entreprenad.  

Hon är en ödmjuk ledare som ser och lyfter sina medarbetare, och Veronica har med stort engagemang bidragit till en stark och sammansvetsad företagskultur. Hon är idag styrelseledamot i över 20 aktiva bolag där hon med sin nyfikenhet och sitt driv bidrar med nya perspektiv som lett till imponerande resultat. 

Foto: Day Fotografi