Maja Karlsson 
Kommunpolis, Polismyndigheten 
Född: 1990 
Kommun: Jönköping 

I rollen som kommunpolis har Maja det viktiga uppdraget att stärka samverkan mellan polis och andra samhällsaktörer. Hon möter systematiskt och målinriktat utmaningarna inom det brottsförebyggande arbetet och arbetar engagerat för att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.  

Med stort fokus på samverkan och relationsbyggande har Maja framgångsrikt ökat Polisens förtroende hos olika målgrupper. Hon strävar efter att göra Polisen till en närvarande och tillgänglig aktör som syns i vardagen och inte bara vid allvarliga händelser. Genom aktivt och engagerat deltagande i olika sammanhang och med breda målgrupper har hon både byggt förtroende och utvecklat lägesbildsarbetet i Jönköpings kommun. Maja exemplifierar starkt engagemang och framstående ledarskap – två avgörande förmågor för att skapa en tryggare och mer förtroendeingivande samhällsmiljö. 

Foto: Day Fotografi