De är 2023 års ledarförebilder

För nionde året i rad utses Årets unga ledande kvinna. Av 172 nominerade har 20 nya ledarförebilder tagit plats på listan. De är födda mellan 1988 och 1998 och representerar organisationer, myndigheter och privat sektor, storbolag och egenföretagare. Stort grattis säger vi till årets ledarförebilder!

Veronica Suneson, CFO, YLAB Larssons Bygg AB, Koncernansvarig CFO, Solidum Group AB och styrelseledamot för LBM Invest AB

Veronica Suneson 
CFO, YLAB Larssons Bygg AB, Koncernansvarig CFO, Solidum Group AB och styrelseledamot för LBM Invest AB.  
Född: 1990 
Kommun: Jönköping 

Med engagemang och stort driv har Veronica utvecklat ekonomifunktionen i ett snabbt växande bolag och varit en nyckelspelare i bolagets framgångsrika tillväxtresa. Med sin erfarenhet har hon skickligt utvecklat ekonomiavdelningen i koncernens bolag inom byggproduktion och entreprenad.  

Hon är en ödmjuk ledare som ser och lyfter sina medarbetare, och Veronica har med stort engagemang bidragit till en stark och sammansvetsad företagskultur. Hon är idag styrelseledamot i över 20 aktiva bolag där hon med sin nyfikenhet och sitt driv bidrar med nya perspektiv som lett till imponerande resultat. 

Foto: Day Fotografi

Stephanie Bedin, VD, Easysteps

Stephanie Bedin 
VD, Easysteps 
Född: 1997 
Kommun: Värnamo 

Stephanie är en nyfiken ledare som inspirerar med sitt sätt att driva företag. Med en stark drivkraft och kreativitet driver Stephanie framgångsrikt bolaget EasySteps — en helhetspartner inom hållbarhetsarbete för små och medelstora företag. Hon har genom sin passion för hållbarhet och entreprenörskap på kort tid lyckats utveckla plattformen EasyStepsGo — ett heltäckande systemstöd till företagen för att effektivt arbeta med och planera hållbarhetssatsningar.  

Stephanies vision är att skapa en positiv påverkan på företag och samhällsutveckling. Genom att främja cirkulär ekonomi och socialt och miljömässigt hållbara affärsmodeller är hon en ledarförebild som inspirerar andra till att våga satsa och följa sina egna drömmar och mål. 

Foto: Day Fotografi

Šeila Mujić, chef Kalmars län, Jönköpings län, Kronobergs län, Rädda Barnen

Šeila Mujić  
Chef Kalmars län, Jönköpings län, Kronobergs län, Rädda Barnen  
Född: 1992 
Kommun: Jönköping 

Šeila har framgångsrikt hanterat utmaningar inom Rädda Barnen och samtidigt behållit fokus på medarbetarnas trivsel, sina olika målgrupper och organisationens framgång. Hon är skicklig på att navigera genom förändring och motiverar sin personal att vara involverade för att utvecklas både personligt och professionellt. 

Genom kreativa metoder har Šeila skapat en arbetsmiljö som präglas av ömsesidig respekt och förståelse. Hennes raka och ödmjuka ledarstil, personlighet och kunskap inom området gör henne till en förebild för alla anställda. 

Foto: Day Fotografi

Sara Skoglund, koncernansvarig marknadschef, Prototal Industries

Sara Skoglund  
Koncernansvarig marknadschef, Prototal Industries  
Född: 1995  
Kommun: Jönköping  

Sedan Sara startade sin resa på Prototal Industries har hon, i en mansdominerad bransch, tagit stora kliv både vad gäller sin egen karriär men även tagit företagets marknadsföring till nya höjder. Hon är en ambitiös ledare som alltid gör det lilla extra för sina kollegor och som sprider glädje runt omkring sig.   

Med stort driv och nyfikenhet har hon framgångsrikt navigerat genom företagets internationella expansion. Genom att implementera en rad förändringar och förbättringar inom bolagets marknadsföring har hon på kort tid lyckats uppnå imponerande resultat. Med sin positiva och prestigelösa framåtanda är hon en omtyckt ledare. Sara är en inspirerande ledarförebild som alltid strävar efter att ha ett medmänskligt perspektiv i allt hon gör. 

Foto: Day Fotografi

Sanna Johansson, Laboratory Manager, Fagerhult

Sanna Johansson 
Laboratory Manager, Fagerhult 
Född: 1990 
Kommun: Habo     

Sanna är en erfaren ledare med över tio år i olika roller på Fagerhult. Hon började som ingenjör och har under det senaste året utvecklat och tydligt visat sina ledaregenskaper i rollen som laboratoriechef för Fagerhult Product Lab. Sanna har en roll som är starkt teknikcentrerad, där hon även har funnit en naturlig plats för medarbetarnas utveckling, engagemang och välmående.  

Inom ramen för Fagerhults medarbetarundersökning där eNPS är ett mätetal har Sanna har genom sitt ledarskap på kort tid gjort en stor förflyttning med nästan 50 enheter. Hon har också framgångsrikt lett labbet genom en positiv revision med Intertek. Med införandet av visuell planering och en innovativ mötesstruktur som ökat medarbetarnas delaktighet, har Sanna skapat en stark gemenskap och ökat lärande. 

Foto: Day Fotografi

Saga Gustafsson Miljak, hållbarhetschef, Vinning

Saga Gustafsson Miljak 
Hållbarhetschef, Vinning 
Född: 1998 
Kommun: Jönköping     

Saga har i sin roll som hållbarhetschef inom Vinning-koncernen gjort imponerande insatser i en mansdominerad bransch. Hon har framgångsrikt omformat koncernen till en föregångare inom hållbarhet och innovation. Genom att införa ett nytt ledningssystem har hon framgångsrikt ISO-certifierat hela koncernen enligt standarderna 9001, 14001 och 45001.  

Saga har även etablerat en ny hållbarhetsstrategi för koncernen som även stöttar kunder och samarbetspartner att bli mer hållbara. Förutom hållbarhetsarbetet har hon också förbättrat arbetsmiljön och trivseln för alla medarbetare. Hennes fokus på jämställdhet och arbetsmiljö har lagt en grund för en inkluderande och produktiv företagskultur. 

Foto: Day Fotografi

Olivia Normark, HR-chef, Berry Superfos

Olivia Normark 
HR-chef, Berry Superfos 
Född: 1993 
Kommun: Mullsjö    

Med en imponerande förmåga att skapa goda relationer genom hela organisationen driver Olivia ett modernt och effektivt HR-arbete. Hon är professionell, ordningsam och en respekterad kollega som alltid lyssnar och stöttar i vått och torrt. Olivia har skapat en arbetsmiljö där medarbetarna trivs och känner sig stöttade. 

I en tidigare ledarroll har Olivia framgångsrikt initierat och implementerat ett mentorskapsprogram för talangfulla kvinnor, vilket sedan dess har utökats till flera länder inom företaget. På Berry Superfos har hon varit ledare under en intensiv förändringsresa med flertalet utmaningar. Hennes fokus på medarbetarutveckling, omorganisationer, rekryteringar och ledarskap har inte bara ökat trivseln utan också bidragit till företagets positiva utveckling. Olivia visar genom sina insatser att hon strävar efter positiva och påtagliga resultat för både medarbetare och företag. 

Foto: Day Fotografi

Mia-Berentje Land, utvecklingschef R&D, Husqvarna Group

Mia-Berentje Land  
Utvecklingschef R&D, Husqvarna Group  
Född: 1992  
Kommun: Jönköping   

I rollen som R&D Manager har Mia-Berentje uppvisat en imponerande utveckling och skapat enastående resultat på Husqvarna Group. Hon är en stark och nytänkande ledare som ger varje individ i gruppen en plats att växa.   

Mia-Berentje har med öppenhet och inkludering lett avdelningen genom stora förändringar som lett till ökad medarbetarnöjdhet och minskad personalomsättning. Mia har främjat en kultur präglad av tillit som förbättrat arbetsklimatet och ökat teamets engagemang. Dessutom har hon genom stärkt samarbete mellan avdelningar lyckats öka teamets effektivitet såväl som projektleverans. Konsekventa framgångar och inspirerande arbetskultur är ytterligare ett bevis för Mia-Berentjes tydliga och uppskattade ledarskap. 

Foto: Day Fotografi

Matilda Nordén, Talent Acquisition Partner, Husqvarna Group och styrelsledamot Shift Electric Mobility AB

Matilda Nordén 
Talent Acquisition Partner, Husqvarna Group/ styrelseledamot Shift Electric Mobility AB 
Född: 1994 
Kommun: Jönköping  

Matilda har gjort betydande avtryck i fordonsbranschen genom sitt styrelsearbete för Shift Electric Mobility AB. Hon inspirerar genom sitt engagemang för mångfald och inkludering, och har utmanat normerna inom den mansdominerade bransch hon verkar i. Med erfarenhet inom start- och scaleup-världen, har hon spelat en central roll i att från start forma och utveckla Shift Electric Mobility till en etablerad och växande verksamhet.

Hon har utvecklat och implementerat framgångsrika rekryteringsstrategier till nya marknader som Norge, Finland och Danmark.  

Matilda främjar aktivt mångfaldsarbete och kombinerar detta med sin skarpa affärsförståelse. Matilda är en sann förebild som inspirerar hela sin omgivning. 

Foto: Day Fotografi