Årets unga ledande kvinna lyfter företagare och ägare i ny utmärkelse

I höst inleds nionde omgången av Årets unga ledande kvinna – ett initiativ som startades för att öka andelen kvinnor i ledande positioner i Jönköpings län. Den 1 oktober öppnar möjligheten att nominera personer, och i år tillkommer en ny utmärkelse – Årets unga ägande kvinna.

Årets unga ledande kvinna startades 2015 när Ledarnas Jämställdhetsrapport pekade ut Jönköpings län som sämst i Sverige när det gäller andel kvinnor på chefspositioner. Med målet att öka jämställdheten påbörjades arbetet med att årligen presentera en lista av förebilder – unga kvinnor i ledande positioner. Syftet med listan var att inspirera fler kvinnor att vilja bli ledare och chefer, men också att fungera som en plattform för företag och organisationer som söker experter eller ska rekrytera.

Isabela Lucas som utsetts till Årets unga styrelsetalang 2022 står tillsammans med Fanny Wiman på en scen.
Isabela Lucas, vinnare Årets unga styrelsetalang 2022

Ny utmärkelse ska lyfta företagare och ägare

Utöver att visa på bredden av ledare har årligen två ledare på listan premierats lite extra. En person har vunnit utmärkelsen och titeln Årets unga ledande kvinna, och en har tilldelats utmärkelsen Årets unga styrelsetalang. I år läggs ytterligare en utmärkelse till; en av personerna på listan kommer att utses till Årets unga ägande kvinna.

När Årets unga ledande kvinna startades låg fokus på ledarskap och chefsroller. I samband med att vi på Science Park tillsammans med Handelskammaren tog över projektet började vi även titta på statistik kopplad till företagande, ägande och styrelser. Även inom dessa områden ligger Jönköpings län i botten av statistiken utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Sedan starten av projektet kan vi se en ökning av antalet kvinnor i ledande roller och nu vill vi också rikta fokus på företagande och ägande. På nationell nivå är kvinnors företagande en högprioriterad fråga. Till exempel har Tillväxtverket fått i uppdrag av regeringen att stärka förutsättningarna för kvinnors företagande. Därför känns det självklart för oss utöka vårt jämställdhetsarbete med insatser kopplade till kvinnors företagande. Med den nya utmärkelsen Årets unga ägande kvinna vill vi lyfta kvinnor som driver och äger företag. Vi vet att förebilder är viktiga för att åstadkomma en förändring och vi vill bidra till att fler kvinnor blir entreprenörer och startar företag, säger Linda Pålsson på Science Park Jönköpings län som är med och driver Årets unga ledande kvinna.

Så utses listan och vinnarna

Under hela oktober kan allmänheten gå in och nominera personer till listan och därmed de tre utmärkelserna. För att kunna bli nominerad ska personen vara bosatt eller verksam i Jönköpings län, kvinna, max 35 år gammal (född tidigast 1988) och ha någon typ av ledarroll. Det kan vara som chef, företagare, i en styrelse, inom en förening eller annat engagemang inom ledarskap.

I november inleds sedan urvalsprocessen där 20 personer kvalificerar sig till listan. Listan offentliggörs i februari, och på en prisceremoni i början av mars utses vinnarna i tre kategorier:

Med den nya utmärkelsen ringar vi in ett område där vi har mycket att göra inom Jönköpings län. Som helhet visar nu projektet på att vi som står bakom Årets unga ledande kvinna håller jämställdhetsfrågan högt på agenda och jobbar på bred front för att skapa förändring. Vi kan med stolthet säga att projektet bidragit till statistiklyftet när det gäller ledare och chefer – nu vill vi göra samma sak för länets styrelser och företagande. Bristen på kvinnor tyder på outnyttjad potential – och att näringslivet går miste om viktig kompetens, säger Clara Ericsson, Handelskammaren Jönköpings län.

Ett gruppfoto på 18 av kvinnorna på listan Årets unga ledande kvinna 2022. Kvinnor na befinner sig i en gammal industrilokal.
Ledarna som tog plats på listan 2022

Enkelt att nominera

Den som vill nominera en ledare gör det enkelt på aretsungaledandekvinna.se genom att fylla i ett formulär. Därefter får alla nominerade möjlighet att skicka in underlag som ligger till grund för urvalsprocessen till listan.

För att nå ut brett – både branschmässigt och geografiskt i länet – vill vi göra det enkelt att nominera. Den som nominerar behöver inte veta exakt vilka resultat personen åstadkommit eller vilken av de tre utmärkelserna som passar bäst. Du nominerar helt enkelt dina ledarförebilder till listan som helhet och sen gör vi det tuffa arbetet med att utse vinnarna utifrån specifika kriterier för respektive utmärkelse. Med det vill vi uppmana alla i länet att nominera ledare på bred front – inte bara chefer – till årets lista, säger Lovisa Schedin, Science Park Jönköping, som är en av projektledarna för utmärkelsen.  

Vill du nominera en ledare? Här kan du skicka in din nominering mellan 1 och 31 oktober.

Frukostföreläsning med Anna Nordén från Ownershift

Vem äger företagen i Sverige 2023? Välkommen på en frukostföreläsning där vi fördjupar oss i ämnet ägande tillsammans med tankesmedjan Ownershift. 

Anna Nordén från Ownershift kommer ta oss igenom rapporten ”Vem äger företagen? En kartläggning av kvinnors ägande av svenska företag”. Hur ser det ut idag? Finns det skillnader mellan olika branscher? Varför ser det ut som det gör och vad kan vi göra åt det? Förutom att prata om ägande av företag kommer vi även få veta mer om ägandet av mark, fastigheter och i våra kärleksrelationer. Kom och bli förvånad, frustrerad och inspirerad!

Ownershift är en politiskt oberoende tankesmedja med syftet att förändra samhällets maktstrukturer genom ägande. Anna Nordén är lektor i nationalekonomi på Jönköping International Business School och en av forskarna som arbetat med Ownershifts rapport. Vill du läsa rapporten? Här kan du ladda ner den som pdf.

Anna Nordén, lektor i nationalekonomi på Jönköping International Business School.
Anna Nordén, Ownershift

När?

Fredag 13 oktober, kl 08.00 – 09.30

Var?

Science Park Towers, Framgången 1, Jönköping.

Vi har ett begränsat antal platser – men du kan också ta del av föreläsningen online. Först till kvarn! Länk till föreläsningen skickas ut någon dag innan föreläsningen.

Anmälan

Anmäl dig via formuläret nedan senast den 10 oktober.

Eliza Sjöberg är Årets unga ledande kvinna 2022

Under en prisceremoni på Elmia Jönköping den 2 mars 2023 utsågs vinnaren av utmärkelsen Årets unga ledande kvinna. Av 141 nominerade var det till slut Eliza Sjöberg, IT- och förvaltningschef på Flintab AB, som vann högsta pris och kan titulera sig Årets unga ledande kvinna 2022. Stort grattis Eliza!

Eliza, som är född 1992, ansvarar i sin ledarroll för kundernas IT-projekt, stora interna projekt och sitt medarbetarteam. Sedan hon startade sin resa på Flintab har hon tagit stora kliv både i sin egen karriär och genomfört flera stora utvecklingsarbeten som lett till såväl ett ökat resultat som ett bättre klimat på arbetsplatsen.

Förutom den stora äran vinner Eliza ledarskapscoachning för sig själv och sin arbetsgrupp från vår partner Combitech. Hon vinner dessutom ett årskort och PT-timmar från Friskis, också partner till Årets unga ledande kvinna.

Juryns motivering

Årets unga ledande kvinna har på ett nytänkande sätt arbetat fram innovativa lösningar som skapat positiva effekter i hela organisationen. Hon har på kort tid åstadkommit fantastiska resultat genom att låta mjuka värden genomsyra hur hon leder sin grupp. 

Med stort mod och genuint engagemang för människor lyfter hon sina medarbetare och har fått med sig hela organisationen på en utvecklingsresa. Hon är ett föredöme och ett bevis på att det går att ta nästa steg i karriären genom att göra sin röst hörd, oavsett vilken bransch du verkar inom.

Årets unga ledande kvinna är Eliza Sjöberg.

Här kan du läsa mer om Eliza.

Isabela Lucas är Årets unga styrelsetalang 2022

Isabela Lucas, Hållbarhets- och Kvalitetsansvarig på HAGS Aneby AB, är Årets unga styrelsetalang 2022. Utmärkelsen delades ut av StyrelseAkademien Jönköping på prisceremonin för Årets unga ledande kvinna på Elmia den 2 mars 2023. Stort grattis Isabela!

Utmärkelsen Årets unga styrelsetalang är en hjärtefråga för oss på StyrelseAkademien. Vi vill förändra siffrorna och inspirera till ett värdeskapande styrelsearbete med en jämlik sammansättning. Isabelas arbete har gjort stora avtryck i HAGS kärnverksamhet både i Sverige och internationellt. Hon är en modig och nyfiken ledare med värdefull expertkompetens inom hållbarhet som kommer att vara en stor tillgång för de styrelser vi hoppas får förmånen att arbeta med henne framöver, säger Hanna Aspklint från StyrelseAkademien.

Isabela vinner en plats på utbildningen Rätt Fokus i styrelsearbetet, en två-dagars certifierad styrelseutbildning från StyrelseAkademien. Hon bereds även plats som adjungerad styrelseledamot i ett dotterbolag inom North Castle AB under ett års tid, med start enligt överenskommelse.

Juryns motivering

Med mod och stort driv att själv vilja utvecklas har årets unga styrelsetalang åstadkommit imponerande resultat som fört bolaget framåt. Med bred kompetens och nyfikenhet i kombination med stort affärsdriv har hon gjort betydande avtryck i bolagets kärnverksamhet och bland medarbetare såväl i Sverige som i den internationella koncernen.

Denna omtyckta ledare kommer med sin strategiska förmåga och värdefulla expertkompetens inom hållbarhet att vara en stor tillgång till något av North Castles bolag.

Årets unga styrelsetalang är Isabela Lucas.

Jury

  • Hake Feka, Årets unga styrelsetalang 2021 och Jurist & VD, JUREDIQ AB
  • Henrik Laurelii, vice VD/COO, North Castle AB
  • Helena Nordström, grundare och VD Placebrander AB samt initiativtagare till Årets unga ledande kvinna
  • Hanna Aspklint, ledamot StyrelseAkademien Jönköping

Här kan du läsa mer om Isabela.

Årets unga ledande kvinna är nominerade till ”Årets marknadsförare – Guldstickan”

I samband med Jönköpingsgalans galabar på Nybergs bil offentliggjordes vilka tre finalister som gör upp om utmärkelsen ”Årets bästa marknadsförare” i Jönköpings läns äldsta marknadsföringspris – Guldstickan. Bland finalisterna hittar vi Årets unga ledande kvinna där Handelskammaren, tillsammans med Science park och Region Jönköpings län, är projektägare. Vinnaren presenteras den 25 mars på Jönköpingsgalan.

Marknadsföreningens ambition är att, genom utmärkelsen Guldstickan, uppmärksamma och belöna ett framgångsrikt marknadsföringsarbete i Jönköpings län. Priset har delats ut sedan 1992 till det företag, den organisation, person eller förening i Jönköpings län som under året varit bäst på att marknadsföra sig och där aktiviteten har lett till en iögonfallande marknadsföring.

Linda Pålsson och Maria Göransdotter Marklund från Science Park, Clara Ericsson från Handelskammaren och Lena Larking (saknas på bild) från Regional utveckling (RJL), är projektledare för Årets unga ledande kvinna. Bild: Anna Hållams.

– Det är fantastiskt roligt att initiativet får ännu mer spridning, men roligast av allt är att vi på detta sätt ytterligare kan lyfta alla 185 förebilder som kommit med på listan sedan starten 2015. För oss som arbetar för att Jönköpings län ska vara en attraktiv företagarregion är inkludering och jämställdhet både ett mål och ett medel. Det är oerhört viktigt för att inte gå miste om kompetens men också för att driva näringslivet i regionen framåt, säger Clara Ericsson, kommunikatör på Handelskammaren Jönköpings län, som är en av projektledarna av Årets unga ledande kvinna.

Årets unga ledande kvinna är nominerad med motiveringen: ”Genom att på ett smart sätt ha nyttjat kraften i organisk spridning, via ambassadörer i sociala medier, och för att genom uthålligt bygga PR kring tydlig nyhetsvärdering ur ett lokalt perspektiv, har Årets Unga Ledande Kvinna skapat engagemang och inspirerat målgruppen över hela Jönköpings län.”

Utöver Årets unga ledande kvinna hittar vi Outdoor-företaget Pinewood från Värnamo och HV71 bland de tre finalisterna som utsetts av marknadsföreningens jury. Vi vill rikta ett stort tack till alla fantastiska partners som gör initiativet möjligt, alla kvinnor på listan och alla ni andra som engagerat delar och sprider detta viktiga arbete. Nu håller vi alla tummar att Årets unga ledande kvinna kammar hem vinsten!

Här kan du se alla som är nominerade till Jönköpingsgalan.

Prisceremoni Årets unga ledande kvinna 2 mars

Den 2 mars presenteras vinnarna i två olika kategorier – Årets unga ledande kvinna 2022 och Årets unga styrelsetalang 2022 – under en festlig prisceremoni. Du kommer också få lära känna ledarna på årets lista lite bättre samt ”träffa” förra årets vinnare; Therese Salmonsson – Årets unga ledande kvinna 2021, och Hake Feka – Årets unga styrelsetalang 2021.

Här är alla ledare som är nominerade och tar plats på listan Årets unga ledande kvinna 2022. Under prisceremonin kommer vi avslöja vem av ledarförebilderna på årets lista som utmärkt sig lite extra och vinner titeln Årets unga ledande kvinna 2022. Vinnaren får bland annat presentkort på individuellt anpassad ledarskapscoachning genom Combitech och ett årskort med PT-timmar på Friskis.

StyrelseAkademien delar också ut ett pris till Årets unga styrelsetalang 2022 som vinner en styrelseutbildning och får ta plats i North Castles styrelse som adjungerad styrelseledamot. Samtliga ledarförebilder åker dessutom på en gemensam resa fylld av kunskap, inspiration och nätverkande.

Kvällens konferencier och föreläsare: Fanny Widman

Fanny Widmans långa erfarenhet från näringslivet och av ledarskapsutveckling har lett till att hon har en unik erfarenhet av vilka praktiska verktyg som behövs för att åstadkomma ett mer inkluderande arbetsliv för både kvinnor och män.

Fanny är utbildad inom verksamhetsstyrning, projektledning och marknadskommunikation och har tidigare arbetat inom flera typer av företag. Idag driver hon företaget Fannys Förebilder där hon bland annat arbetar med den uppmärksammade podcasten med samma namn, i vilken hon tillsammans med en gäst pratar om ledarskap och jämställdhet.

Hon har även gett ut boken ”Det är nog nu – Röster om jämställdhet för att förändra arbetslivet”. Med boken som bas har Fanny även byggt en digitalplattform som ger företag och organisationer kunskap, insikt, råd och konkreta verktyg att arbeta med jämställdhet.

Från medveten till action – Förstå och förändra beteenden som motverkar jämställdhet

I föreläsningen bjuds ni på Fannys story, varför hon startade podden, vad hon lärt sig genom åren och intervjuer med mer än ett hundratal av våra mest framgångsrika kvinnor i Sverige. Fanny talar om utmaningar som kvinnor möter längs sina karriärer och hur vi kan tackla dem. Men också vilket ledarskap som krävs för att skapa jämställda organisationer. Fanny tar upp verkliga situationer och utmaningar. Och bäst av allt, hon har dessutom massor med olika lösningar och tips för att undvika och hantera dessa.

Den här föreläsningen kommer öppna dina ögon och ge dig motivationen till att bidra till ett mer jämställt samhälle!

Tid, plats och anmälan för prisceremonin

Prisceremonin hålls på Elmia, i restaurang Småland torsdag 2 mars. Du som inte är på plats kan följa ceremonin som livesänds av Jönköpings-Posten.

Ingång sker vid Entré Nord från kl. 17.30.

Vi börjar med mingel och mat. Kl. 18.00 startar programmet och håller på till kl. 21.00. Därefter är det eftermingel.

Kostnad: 300 kr (gäller för dig som inte varit med på listan Årets unga ledande kvinna eller ingår i någon av de 2 platserna per företag som partners till projektet tillhandahåller).

Eventet betalas på plats och i kostnaden ingår mat och ett glas dryck. Önskas mer dryck går det fint att köpa till på plats.

OBS! Anmälan är bindande och vid utebliven avbokning fakturerar vi dig kostnaden även om du inte dyker upp. Det går bra att avboka din plats till och med onsdag 1 mars kl. 15.00. Avbokning sker till clara.ericsson@handelskammarenjonkoping.se. Vi skickar en påminnelse några dagar innan eventet.

De är 2022 års ledarförebilder

För åttonde året i rad utses Årets unga ledande kvinna. Av 141 nominerade har 21 nya ledarförebilder tagit plats på listan. De är födda mellan 1987 och 1997 och representerar organisationer, kommuner och föreningar såväl som storbolag och startups. Stort grattis säger vi till årets ledarförebilder!

Sofie Hellström, VD och medgrundare, OICAN WEAR

Sofie Hellström
VD och medgrundare, OICAN WEAR
Född: 1991
Kommun: Jönköping

Sofie är en inspirerande ledare som varit den initierande och drivande parten i framtagningen av något som många experter ansett vara omöjligt, ett tunnare skyddsmaterial med hög energiabsorberande funktion som även klassificeras som giftfritt. Ett skyddsmaterial som avses användas för att förbättra livskvaliteten för människor världen över. Sofie arbetar även som styrelseledamot i en förening som arbetar med kunskapshöjande insatser inom vården kring medicinska diagnoser som initialt ofta feldiagnosticeras som misshandel. Med sitt engagemang i arbetet mot systemförändring inom vården inspirerar hon fler till att våga ifrågasätta och stå upp mot tydliga systemfel och andra orättvisor i samhället.

Foto: Day Fotografi

Rosita Garic, Områdeschef för hälso- och sjukvård, Vaggeryds kommun

Rosita Garic
Områdeschef för hälso- och sjukvård, Vaggeryds kommun
Född: 1987
Kommun: Vaggeryd

Rosita är en trygg ledare som med värme och delaktighet lyfter sina medarbetare. I sin roll som områdeschef har hon under pandemin genomfört innovativa förändringar som gett resultat både på kort och på lång sikt – bland annat i form av ökad produktivitet, yrkesstolthet bland sjuksköterskorna och arbetsglädje på arbetsplatsen. Rosita är ledaren som drivs av att skapa bättre förutsättningar för sina medarbetare och sprida positiv energi till sin omgivning. 

Foto: Privat

Nora Tegnér, Enhetschef hemtjänst, Jönköpings kommun

Nora Tegnér
Enhetschef i hemtjänsten, Jönköpings kommun
Född: 1997
Kommun: Jönköping

Nora har på kort tid skapat ett sammansvetsat team av en grupp som tidigare haft flera utmaningar. Med sitt strategiska och lösningsfokuserade ledarskap har hon lyft fram medarbetarnas styrkor och skapat förutsättningar för ett mer öppet klimat med tid för reflektion. Nora leder med handlingskraft och mod att våga ifrågasätta i syfte att skapa förbättring. I sin grupp har hon lyckats få en bättre struktur och en fungerande verksamhet med både nöjda medarbetare och kunder.

Foto: Day Fotografi