Ny omgång av Årets unga ledande kvinna

För fjärde året i rad ska Årets unga ledande kvinna utses, en satsning för att på sikt bidra till att fler kvinnor återfinns på ledande positioner. Jönköpings län är fortfarande sämst i landet när det kommer till antalet kvinnliga ledare.  Jönköpings län ligger i botten i statistiken med kvinnor på endast 28% av chefsposterna*, bland de 50 största bolagen finns fortfarande endast 2 kvinnliga vd:ar** och länet är även Sverigesämst vad gäller andelen kvinnor i bolagsstyrelser, 17%***.

Under föregående tre år har totalt 78 kvinnor valts ut till listan Årets unga ledande kvinna, en lista som med denna omgång kommer växa med ca 25 nya namn. Förra året utsågs Filicia Björkman, enhetschef inom äldreomsorgen i Jönköpings kommun, till högsta vinnare. Nu har det blivit dags att utlysa priset igen.

– Så länge siffrorna inte förändras så behövs initiativet, säger Ida Rydh, projektledare. Vi ser också att vi för varje år har fått ett ökat antal nominerade med riktigt vassa cv:n. Vi ser också att fler organisationer ställer sig bakom initiativet.

Alla kan nominera sina förebilder

https://aretsungaledandekvinna.se kan allmänheten från och med 3 oktober och fram till och med den 18 november nominera kvinnor under 35 år som bor i länet. Därefter påbörjas gallringsarbetet och under februari 2018 kommer en lista på ledarförebilder att publiceras. En av dessa vinner högsta pris, en inspirationsresa och ett årskort hos Friskis och Svettis. StyrelseAkademien kommer dessutom dela ut ett specialpris, en styrelseutbildning, till den förebild på listan som visar störst potential att vara med och bidra till att öka andelen kvinnor i länets styrelser.

Ridsporten i Jönköping initiativtagare

Bakom initiativet står Ridsportalliansen Jönköping, en sammanslutning av ridklubbarna Jönköpings Fältrittklubb, Vissmålens ridklubb, Ölmstad Rid- och Körsällskap, Bankeryds ridklubb och Volt ryttarförening. Ridsporten är bevisat skickliga på att fostra ledare och eftersom majoriteten av de som utövar ridsport är tjejer och kvinnor, har ridsporten alltså en god förmåga att utveckla framtidens ledande kvinnor. Utmärkelsen vänder sig dock brett, till alla typer av ledare.

Om projektet

Årets unga ledande kvinna syftar till att öka jämställdheten bland länets ledare genom att lyfta fram förebilder. Initiativtagare är Ridsportalliansen Jönköping och satsningen förverkligas genom stöd av Poolia, Hall Media, Combitech, Saab, IKEA, Jönköping University Länsförsäkringar Jönköping, Jönköping Energi, Länsstyrelsen i Jönköpings län, HSB Göta, PwC, Cybercom, Elmia, Jönköpings kommun, Yellon, Science Park, Fotograf Patrik Svedberg, StyrelseAkademien och FC-gruppen.

Källor

*Ledarnas jämställdhetsbarometer 2015:
https://www.ledarna.se/globalassets/rapporter/jamstalldhet/jamstalldhetsbarometer_2015.pdf

** Ledarnas jämställdhetsbarometer 2017

https://www.ledarna.se/globalassets/dokument/jamstalldhetsbarometer-2017-tiden-gar-attityder-bestar.pdf

*** Dagens Industri

https://www.di.se/nyheter/gubbvaldet-haller-i-sig-i-aktiebolagen/

 

Filicias vinnarresa med fokus på hållbart ledarskap

Filicia Björkman vann högsta pris i Årets unga ledande kvinna 2017 där ett av priserna var att åka på en inspirationsresa för att utveckla sitt ledarskap. Filicias val föll på en kombinerad yoga- och ledarskapsresa i Italien där fokus låg på att komma till insikt och hitta redskap för att som ledare i en föränderlig värld lyckas hålla själv. Här delar Filicia med sig av vilka konkreta verktyg hon tar med sig hem.

Utbildningen hölls i vackra Italien vid Gardasjön på ett kloster. Miljön gjorde det nog än bättre med avskalad och enkel miljö, utan tv och internet (förutom den du har på din mobiltelefon). Detta gav utrymme för mycket reflektion och landa i det som hänt under dagen. Totalt var vi fyra deltagare vilket gav god kvalité med djupa diskussioner och tid för varandras berättelser.

En intressant start, där vi alla deltagare möttes på terrassen och klokt val att våra kursledare var att vi inte fick presentera oss för varandra med mer än namn. I efterhand förstår jag vitsen då vi inte med varandras titlar och bakgrunder kunde skapa fördomar och uppfattningar om varandra utan blev än mer tvungna att lyssna och ta in när den andre berättade om sina tankar om sitt arbete.

Daglig yogaövning.

Fokus under dagarna var action, reflection, learn. Vi fick genomföra olika övningar för att sedan lämnas i utrymme att reflektera och förhoppningsvis ta med sig en insikt och lärdom efteråt. Varje morgon startade vi med yoga och lät kyrkklockorna ringa in dagen. Det blev något mentalt fint med det där i slutet av veckan. Vi avslutade också varje dag med yoga i lunden och lyssnade på klockorna som ringde ut dagen. Få börja en ny dag, och lämna en dag för att vila och välkomna nästa dag som har nya möjligheter.

Första dagen fick vi arbeta utifrån ett hjul. I mitten av hjulet hade vi syftet, sedan hade vi ledarskap, vision, gemenskap & sammanhang samt organisering/management. I samtliga delar ingår relationer och kommunikation, exempelvis för att utveckla en gemenskap behöver du kommunicera och utveckla relationer. Utanför hjulet har du omgivningen som består av individen, gruppen och organisationen som påverkar och påverkas av hjulet. Hjulet var ett intressant verktyg vi tog med oss under veckan, bland annat skulle vi identifiera vilket område som var vår styrka och var vi kände att vi hade oss som minst. Vi fick också föra diskussioner och reflektera kring hur stor del av varje pusselbit vi har i vårt arbete, hur stor del vi önskar varje del får och hur vi kan väva in alla delar när vi kommer hem. För mig betydde hjulet mycket, att planera in i min kalender min management/planeringstid för att inte planera konstant hela tiden då och då. Att skapa utrymme för visionen och syftet och låta de tar större plats för att veta vart vi ska och vart vi är på väg. Vi återkom till hjulet under hela veckan att reflektera kring vårt syfte, ledarskap, vision, gemenskap och management både i arbetsliv och privatliv.

Vandring uppför berget i tyst reflektion.

Under resan pratade vi mycket om kroppen och själen, vad som behövs för att vara i balans. Jag fick lära mig ett nytt uttryckt under yogaklassen som fokuserade mycket på återhämtning, som nog är ett av de starkaste verktygen jag tog med mig hem – ahimsa. Att vara snäll mot andra, men också dig själv. För mig har det betytt att delvis skanna av min kropp dagligen, hur mår jag idag, vad orkar jag idag. Det kanske inte är läge att ta ett tufft samtal om jag inte mår bra och är i balans, det finns risk att det samtalet slutar i något mindre bra. Är jag i balans kan jag styra samtalet mer medvetet och möta upp individen jag möter bättre. Ylva pratade också om att såklart ska vi göra ett bra jobb och prestera väl, men måste vi vara skit bäst bäst i vårt arbete? Att ahimsa/vara snäll mot sig själv och inte pressa sig till 200 % i allt, för då orkar du inte i längden.

En dag spenderade vi på vandring med tre olika delar, i första delen skulle vi reflektera kring dåtid både i privat och arbetsliv hur det påverkat oss. Vi vandrade en tyst vandring och fick sitta ned och dela våra tankar. I nästa del fokuserade vi på nutid, vart befinner vi oss idag. Och i sista delen vart vill vi framåt.

När vi nådde toppen möttes vi av denna fantastiska utsikt!

En av de intressantare uppgifterna vi fick var att kartlägga varandras arbeten två och två. Vi skulle måla upp vilka aktörer vi integrerar med i våra arbeten vilket gav mig en stor insikt vart jag kan/behöver lägga min energi.

Veckan avrundades med att reflektera hur vi ska göra när vi kommer hem, vad vi behöver justera/ändra på. För min del har det handlat om att planera in managementtid i min kalender, fortsätta lyssna på min kropp dagligen och vad den säger samt även fokusera på att få in återhämtning i arbetet.

Jag är otroligt glad och tacksam över att ha fått göra denna resan. Få möta dessa fantastiska människor och komma till insikt med så mycket om mig själv och mig i mitt arbete. Hur jag ska ta hand om mig själv och strukturera mitt arbete för att hålla i längden och på så vis vara det bästa stödet och hjälpen för mina medarbetare. Som en klok deltagare sa Med en stabil stomme kan du hantera när det blåser.

Sista kvällen satt vi nere vid Gardasjön och bara njöt av en underbar tillvaro och fantastisk resa

Stort tack Helena på Yogaakademien & Ylva på May Strategies för ett otroligt utvecklande och insiktsfull vecka. En resa som alla ledare skulle få möjlighet att göra.

Hälsningar

Filicia Björkman

Eva Skogeryd skickar en hälsning från Malaga


Högsta vinnaren av Årets unga ledande kvinna 2016, Eva Skogeryd, har i april varit i Malaga på inspirationsresa. Det var ett av de priser hon fick och syftet var att lyftas och inspireras i sitt ledarskap på en annan plats än hemma i vardagen. Som en av de högsta cheferna på IKEA Torsvik och småbarnsmamma är vardagen full, men resan har givit henne möjlighet att hitta sitt fokus och verktyg för att bli en ännu bättre ledare. Här är hennes rapport.

När jag vann en inspirationsresa så funderade jag länge på vad jag skulle välja för resa. Skulle jag välja seminarium i pulserande New York? Skulle jag välja spännande företagsbesök i någon intressant stad? Vad skulle jag göra? Vad behöver jag och vad är inspiration för mig?

Jag valde till slut en inspirationsresa till Malaga med fokus på mindfulness samt stärkande och återuppbyggande yoga. 

När jag pratar om ledarskap så brukar jag påtala att man måste kunna leda sig själv innan man kan leda andra. Det är svårt att kunna leda och fokusera på andra om man inte mår bra eller kan leda sig själv. Som småbarnsmamma och som ledare är tiden knapp för mig själv och jag kände att mitt behov just nu är att tanka energi, få inspiration, återhämtning och verktyg att ta tillbaka in i vardagen. 

Jag tillbringade fyra dagar på ett yogaresort i bergen utanför Malaga. Dagarna bestod av två långa yogapass. Det första yogapasset gjordes innan frukost och fokus var på stärkande yoga, ett fantastiskt sätt att starat dagen på. Att få avsluta dagen med mindfulness och återuppbyggande yoga gjorde mig avslappnad ut i fingersptsarna och jag somnade som en stock på kvällen.

Måltiderna bestod av hemlagad, vegetarisk, ekologisk mat som lagades med ett stort hjärta. Retreatet låg mitt i vacka böljade berg där avocadoträd samsades med mango, olivträd och citrusfruker och detta präglade den mat vi fick. Dessutom var det jordbubbssäsong! 

Fritiden mellan yogapasen och måltiderna spenderades med vandring i bergen och besök i kringliggande pärlor Nerja och Frigiliana. Ett fantastisk vackert landskap och pittoreska byar.  

Jag vill tacka för att jag fick denna fantastiska möjlighet och få denna upplevelse, som jag annars inte hade fått! Mitt mål blev uppfylld, jag kom tillbaka med energi, inspiration och verktyg att ta med mig in i vardagen.

Hälsningar Eva

Hon vann Årets unga ledande kvinna!

Fotograf: Anna Jansson

Under en prisceremoni på VY Skybar i Jönköping korades vinnaren av högsta pris i utmärkelsen Årets unga ledande kvinna. 23 ledarförebilder har tidigare gallrats fram och utav dessa har Filicia Björkman enligt juryn utmärkt sig särskilt. Filicia Björkman, enhetschef inom äldreomsorgen i Jönköpings kommun, vann högsta pris!

Endast 28% av cheferna i länet är enligt Ledarnas jämställdhetsbarometer kvinnor och fortsätter vi i samma takt som det senaste decenniet är vi jämställda först år 2039. Bakom utmärkelsen står Ridsportalliansen Jönköping och ett stort antal organisationer står tillsammans med ridklubben bakom priset som syftar till att lyfta fram ledarförebilder i länet.

Hög klass på årets nominerade

Allmänheten har fått tipsa om ledarförebilder i hela Jönköpings län och bland dessa har Poolia valt ut 23 namn som alla tar plats på listan ”Årets unga ledande kvinna 2017”. Juryns uppgift har därefter varit att välja ut en person som utmärkt sig och har alltså enats om Filicia Björkman, som vinnare av högsta pris.

– Det har varit hög klass på de nominerade i år och juryns arbete har varit svårt, säger Charlotte Järeby Hellman som är vice VD på Poolia och ordförande i juryn. Det vi särskilt har tittat på är om personerna kan uppvisa resultat i sitt ledarskap. Det har även varit viktigt att personerna är förebilder som har en förmåga att inspirera andra. Filicia är en mycket värdig vinnare i hård konkurrens med ledare från bland annat Husqvarna, Jordbruksverket och Jönköpings Energi.

Filicia vinner en styrelseutbildning via StyrelseAkademien, ett årskort på Friskis & Svettis och en inspirationsresa som planeras i samråd med projektledningen.

Om Filicia

Filicia är född 1992 och är utbildad personalvetare. Hon har under sitt dryga år som enhetschef genomfört och drivit genom ett flertal förbättringar på de äldreboende som hon ansvarar för. Hon kan tydligt påvisa resultat i sitt ledarskap genom höjda nöjdhetssiffror i både medarbetar- och brukarenkäter. Filicia har hittat utrymme i enhetens budget för att anställa fler och satsa på medarbetarnas fortbildning samtidigt som ekonomin är i balans. Tidigare har hon arbetat som arbetsledare på McDonalds och på sin fritid är hon styrelseledamot och volontär i Tjejjouren.

Juryns motivering

För ett imponerande ledarskap som av andra beskrivs som modigt, engagerat och pedagogiskt och där tydliga resultatförbättringar uppnåtts på kort tid. Vinnaren har tagit sig an en arbetsplats med många olika utmaningar, men har hela tiden sett till att få medarbetarna med sig i förändringsprocessen. En av hennes främsta styrkor är att få ut det bästa av varje medarbetare och att se möjligheter där andra sett hinder.

Årets unga ledande kvinna 2017 vågar vara ledare även i tuffa lägen och har alltid både människor och verksamheten i fokus. Trots sin mycket unga ålder är hon en klart lysande ledarstjärna och en förebild för chefer i offentlig verksamhet. Med sitt målinriktade sätt och förmåga att inspirera andra kommer hon vara med och förändra bilden av hur det är att arbeta inom vård och omsorg.

Om juryn

 • Charlotte Järeby Hellman, vice VD Poolia Sverige
 • Fridolf Eskilsson, VD Jönköping Energi
 • Anneli Wirtén, länsråd Länsstyrelsen i Jönköpings
 • Agneta Marell, rektor Jönköping University
 • Niklas Hedlund, affärsområdeschef Combitech
 • Eva Skogeryd, HR-manager IKEA Torsvik
 • Martin Funck, Jönköpings kommun kultur och fritid
 • Åsa Thegström, affärsområdeschef Training & Simulation SAAB
 • Anders Jonzon, kommunikationschef affärsområde Industrial Products and Services SAAB
 • Henrietta Hansson, VD Länsförsäkringar Jönköping
 • Mats Tidstrand, VD Hallpressen
 • Anna Carendi, ordf StyrelseAkademien Jönköping
 • Emil Karlsson, logistikchef IKEA varuhuset Jönköping

Om projektet

Årets unga ledande kvinna syftar till att öka jämställdheten bland länets ledare genom att lyfta fram förebilder. Initiativtagare är Ridsportalliansen Jönköping och satsningen förverkligas genom stöd av Poolia, Hall media, Combitech, SAAB, IKEA, Länsförsäkringar Jönköping, Jönköping Energi, Jönköping University, Länsstyrelsen, HSB Göta, Jönköpings kommun kultur- och fritid, Yellon, Science Park, Fotograf Patrik Svedberg, StyrelseAkademien, Friskis & Svettis och FC-gruppen.

Överskottet från projektet går till Ridsportalliansens arbete med att inspirera och ge verktyg till unga ledare. I år har det möjliggjort en ledarskapsutbildning för 20 ungdomar som går i mål samtidigt som priset delas ut 1 mars.

Det här är de 23 nya ledarförebilderna

 

Årets unga ledande kvinna Alice Moradian

Alice Moradian

Grundare, Earth Bite Sweden
Född 1995

Alice har grundat bolaget Earth Bite Sweden som arbetar med att skapa en hållbar livsmedelsindustri genom att ta fram veganska och ekologiska produkter. Hon är ett framtidslöfte som under 2017 redan har vunnit priset Årets Blivande Entreprenör på Entreprenörsgalan Sverige samt JIBS Student of the year på Internationella handelshögskolan vid Jönköping University.

 

Årets unga ledande kvinna Anna-Frida Eriksson

Anna-Frida Eriksson

Bränslechef, Jönköping Energi
Född 1989

Anna-Frida visade direkt som nybliven chef att hon har förmåga att både hantera större krissituationer på bästa sätt samt sänka kostnaderna i en verksamhet med över 65 MSEK i budget. I en konservativ och mansdominerad bransch har hon ett uppskattat ledarskap som har ökat trivseln hos medarbetarna.

 

Årets unga ledande kvinna Behnaz Bahabozorgi

Behnaz Bahabozorgi

Projektledare, Habo Energi
Född 1983

Behnaz tog redan som 18-åring initiativ till att starta upp damhockeyn i Jönköping och var därmed med och banade väg för sporten i Sverige. Idag är hon projektledare som bland annat driver fiberutbyggnaden i Habo med en stor portion härligt driv, hjärna och hjärta. Hon har stort engagemang för samhällsfrågor och brinner för mångfald och jämställdhet.

 

Årets unga ledande kvinna Cornelia Ekbladh

Cornelia Ekbladh

Director Product Management, Husqvarna
Född 1982

Cornelia leder en avdelning som har ansvar för produkterna i Husqvarnas tillbehörssortiment. Som ledare har hon ett starkt driv och stor professionalism och hon uppskattas för sin öppenhet, ärlighet och lyhördhet. Hon sätter tydliga mål för teamet och involverar dem aktivt i beslut och strategier.

 

Årets unga ledande kvinna Emilia Sundberg

Emilia Sundberg

Affärsutvecklare, Smålands turism
Född 1982

Emilia är en entusiasmerande ledare som arbetar målinriktat med att få fler besökare att upptäcka Småland. I sitt arbete är hon en fena på att skapa goda relationer och utbildar också besöksnäring och offentliga organisationer i destinationsutveckling. Hon har tidigare varit ansvarig för en turistbyrå, där hon bland annat tog initiativ till att digitalisera verksamheten.

 

Årets unga ledande kvinna Emma Hult

Emma Hult

Riksdagsledamot, Miljöpartiet
Född 1988

Emma tog sig, efter en mycket framgångsrik personvalskampanj, in i riksdagen för Miljöpartiet 2014. Inför valet 2018 är hon nr 1 på valsedeln i länet. Med en bakgrund som byggnadsingenjör är hon idag bostads- och idrottspolitisk talesperson för partiet och arbetar tillsammans med regeringen målinriktat för en mer hållbar bostadspolitik. Som duktig retoriker med driv och glimten i ögat fångar hon sin publik med tydliga och förståeliga budskap.

 

Årets unga ledande kvinna Filicia Björkman

Filicia Björkman

Enhetschef inom äldreomsorgen, Jönköpings kommun
Född 1992

Filicia blev som 24-åring enhetschef på en arbetsplats med stora utmaningar. Ett år senare har hon hunnit med ett stort förändringsarbete och nöjdheten har ökat hos både medarbetare och brukare. Med målmedvetenhet och strategisk planering har hon på kort tid hittat rätt i rollen som chef i offentlig förvaltning.

 

Årets unga ledande kvinna Hanna Bevenby Broman

Hanna Bevenby Broman

Warehouse manager, IKEA
Född 1985

Hanna är, trots sin unga ålder, redan en erfaren ledare som har arbetat i Shanghai i flera år. Hon är tydlig, analytisk och strukturerad, samtidigt som hon ser den enskilda medarbetarens behov och visar stort engagemang när det gäller att utveckla andra. De processer hon har utvecklat är skapade både utifrån användarens faktiska verklighet och det globala företagets förutsättningar.

 

Årets unga ledande kvinna Hanna Magnusson 

Hanna Magnusson

Projektledare EVRY
Född 1982

Hanna har efter 13 år i fordonsbranschen framgångsrikt tagit steget till IT-branschen och tagit grepp om ett komplext uppdrag. Hon har förmågan att kommunicera med tekniska specialister likväl som företagsledning och har därigenom tagit en ledande position. Hannas positiva personlighet sprider trygghet och stabilitet i organisationen. Hon är tydlig och rak i sin ledarstil och har ett uppmuntrande ledarskap.

 

Årets unga ledande kvinna Ida Franzén Leibnitz

Ida Franzén Leibnitz

Affärsutvecklare och Hållbarhetsansvarig, Science Park Jönköping
Född 1990

Ida arbetar dagligen med att coacha entreprenörer till att nå sina mål och är dessutom drivande i att få upp Science Parks CSR-arbete på agendan. Utöver rollen som affärsutvecklare är hon på fritiden engagerad som boxningsinstruktör, frivillig inom militären och som kämpe för barns rättigheter.

 

Årets unga ledande kvinna Ida Rundblah

Ida Rundbladh

Gruppchef, Sweco
Född 1983

Ida är gruppchef på ett av Sveriges största teknikkonsultföretag och tillsammans med sitt team levererar hon goda resultat i stora infrastrukturprojekt. Hon har genom stort engagemang och hårt arbete klättrat i bolaget och ständigt levererat goda ekonomiska resultat. Hon har också innehaft rollen som teknikchef där hon ansvarade för att hela organisationen delar med sig av kunskap och resurser.

 

Årets unga ledande kvinna Josefin Erlandsson

Josefin Erlandsson

Affärsområdeschef, Finnveden Säljkraft
Född 1992

Josefin leder en växande avdelning och har på kort tid avancerat till en ledande position med säljansvar. Hon har visat stor affärsmässighet, kreativitet och tajming i en traditionell bransch där hon fått ett helt nytt affärsområde att växa. Josefin gör avtryck i både ledningsgrupper och styrelserum med sina insikter som hur man leder, driver och inspirerar strategiskt säljarbete nu och i framtiden.

 

Årets unga ledande kvinna Linnea Wibeg

Linnea Wiberg

Ordförande, Jönköpings judoklubb
Född 1992

Linnea har som styrelseordförande och huvudtränare i Jönköpings judoklubb lyckats vända en klubb med ett krympande medlemsantal till en klubb med en blomstrande barn-och ungdomsverksamhet där både killar och tjejer utövar sin sport tillsammans. Hon har redan fått flera utmärkelser för sitt engagemang, entreprenörskap och ledarskap. Linnea är utbildad vid Jönköping International Business School och arbetar som strateg på strategibyrån NOGA till vardags.

 

Årets unga ledande kvinna Lisa Bjurén

Lisa Bjurén

Hotellchef, VOX hotel
Född 1985

Lisa har redan haft flera chefsjobb med mer än 40 medarbetare i teamet. Det senaste året har hon visat på framgångsrikt ledarskap i processen när VOX hotel gick från att vara privatägt till att vara en del av en internationell koncern. Hon brinner för service, sina gäster och inte minst sin personal som hon både coachar och utmanar. En uppskattad ledare som får högsta betyg från sitt team.

 

Årets unga ledande kvinna Lisa Engström

Lisa Engström

Senior Associate revisor, PwC
Född 1990

Lisa har en bakgrund som barn- och ungdomsledare i Badmintonklubben Wätterstad samt Smålands badmintonförbund. Idag arbetar hon som revisor som leder kunduppdrag och har snabbt blivit känd för att arbeta hårt och ha skinn på näsan i en bransch där kvinnor på höga positioner är sällsynt.

 

Årets unga ledande kvinna Madeleine Linderberg

Madeleine Linderberg

Platschef, Nordic Wellness Atlantis
Född 1983

Madeleine har varit platschef på två av Nordic Wellness anläggningar och har med lyhördhet och struktur tagit de båda organisationerna igenom olika slags utmaningar. Hon har förmåga att skapa förtroende och få teamet på 75 personer att leverera på topp. Idag visar hennes anläggning både gott resultat och hög kundnöjdhet.

 

Årets unga ledande kvinna Maja Laveklint

Maja Laveklint

Ljusplaneringschef, Fagerhult
Född 1982

Maja är utbildad ljusdesigner och ansvarar för en utveckla sin avdelning framåt. Hon får medarbetare att växa med uppgiften och är en bra förebild för andra kvinnor som verkar i byggbranschen. Maja utmanar invanda mönster i ett anrikt bolag och har bidragit till ett mer digitalt arbetssätt, både internt och i säljprocesserna.

 

Årets unga ledande kvinna Maja Wixe

Maja Wixe

Teknisk gruppchef Edge, Husqvarna
Född 1988

Maja tog sig an sin första chefsroll som 26-åring och är en orädd och målinriktad ledare. Hon leder ett högpresterande team som bygger och utvecklar en helt ny högteknologisk fabrik på ett sätt som är unikt i Husqvarnas historia. Tidigare har hon som lagkapten i Hallby Handboll varit med och tagit laget till allsvenskan.

 

Årets unga ledande kvinna Matilda Ekman

Matilda Ekman

Manager, JU Solar Team Jönköping University
Född 1993
Matilda är en stor anledning till att JU Solar Team i år har korsat Australien på sin bästa placering någonsin. Med ett brinnande intresse för sälj har hon framgångsrikt byggt relationer med näringslivet och slagit sponsringsbudgeten fem gånger om och därmed gett teamet de bästa förutsättningarna att nå framgång.

 

Årets unga ledande kvinna Paulina Källström

Paulina Källström

Platschef, Nordic Wellness Huskvarna
Född 1992

Paulina har lyckats lyfta sin klubb på mycket kort tid och har både förbättrat försäljning och resultat avsevärt samt lyckats öka medlemsstocken, någon som är svårt i på en 11 år gammal klubb. Hon har god förmåga att ta sitt team mot uppsatta mål och besitter en stark vilja att lyckas.

 

Årets unga ledande kvinna Sainabou Jeng Daffeh

Sainabou Jeng Daffeh

Grundare, Beyoow
Född 1993

Sainabou är engagerad i ett flertal initiativ för att stärka och ge mod till unga kvinnor, både i Jönköping och i världen. Som entreprenör vill hon förändra modebranschen genom att erbjuda hudfärgade underkläder för alla. Hon driver också en startup-verkstad i sin egen lägenhet varje sommar med syfte att få unga på Råslätt att starta företag. Sainabou har dessutom varit ordförande i VILJA female career network och har blivit utsedd till Månadens Jönköpingsbo av Jönköpings-Posten.

 

Årets unga ledande kvinna Sara Söderström

Sara Söderström

Stf personalchef, Jordbruksverket
Född 1983

Sara har med stort engagemang och glädje drivit ett positivt förändringsarbete för att implementera en förbättrad medarbetardialog för 900 medarbetare på Jordbruksverket. Med stor kommunikativ förmåga har hon öppnat upp dialogen internt och skapat möjlighet till förändringar i realtid.

 

Årets unga ledande kvinna Sandra-Stina Vesterlund

Sandra-Stina Vesterlund

Produktionsledare, FläktGroup
Född 1988

Sandra-Stina har haft ledarroller ändra sedan barnsben när hon började i scouterna. Det har förberett henne för den roll som produktionsledare för 45 medarbetare som hon har idag. Hon har en förmåga att utveckla team som presterar bra ihop och tillsammans har de utvecklat nya produktionssätt som lett till stora produktivitetsökningar.

Friskis ger ett årskort till högsta vinnaren i Årets unga ledande kvinna

Högsta vinsten i år ger utmaning både för kropp och knopp. Förutom en inspirationsresa och en styrelseutbildning vinner hon också ett årskort och tre tillfällen med en personlig tränare på Friskis. Johan Thor är verksamhetschef och brinner för att föreningen också ska göra skillnad i samhället. 

Varför stöttar Friskis Årets unga ledande kvinna?

Friskis Jönköping är ett gym i toppklass, men vi vill faktiskt vara lite mer än så. Vi har hela 15 000 medlemmar och vi vill ta plats i samhället och visa vår åsikt i viktiga frågor, såsom hållbarhet och jämställdhet. Årets unga ledande kvinna är mycket viktigt i processen att få jämställdhet i ledande positioner och den betonar dessutom ungdomligheten och samtiden, något som vi gillar.

På vilket sätt hör träning och ledarskap ihop?

För att orka vara en bra ledare måste man blanda in en dos träning i livet. Annars orkar en inte. En lagom dos träning gör att du får ett mer balanserat och lugnt sinne och dessutom en kropp som orkar mer.

Hur arbetar Friskis med jämställdhet i organisationen?

Vi vill inte behöva tänka för mycket på att vi jobbar med jämställdhet. 56% av alla medlemmar är kvinnor och ca 75% av alla funktionärer är kvinnor. Vi har att göra med människor helt enkelt.

Årets lista publiceras 1 februari!

Poolia bidrar med experthjälp när årets lista tas fram

Poolia hjälper oss för tredje året i rad att vaska fram de ledare som hamnar på listan. Jane Bergman är rekryterare och sitter just nu med urvalet! Hon ser tydligt att listan gjort skillnad för jämställdheten på länets arbetsplatser.

Varför är ÅULK ett viktigt initiativ?

Statistiken talar egentligen för sig själv, att enbart 28 % av länets ledare är kvinnor visar hur viktigt det här initiativet är. Vi är otroligt stolta över att, för tredje året, vara en samarbetspartner och på så vis hjälpa till att lyfta fram goda förebilder. Det är otroligt viktigt att vi tar till vara på den kompetens som finns i länet. Nya ledare behövs för att utveckla det lokala och regionala näringslivet.

Vilka egenskaper efterfrågas mest hos en ledare?

Utifrån de undersökningar vi genomför varje år så vet vi att arbetstagarna efterfråga en tydlig chef som sätter mål och följer upp.  Att få uppskattning och erkänsla värderas också väldigt högt. Flexibilitet ökar för varje år, både när det gäller arbetstider men även i ledarskapet dvs.  chefer som vågar lita på sina medarbetare och inte detaljstyr.

Undersökningen visar även att 50 % som söker nytt jobb tycker att det är viktigt att arbetsgivaren arbetar aktivt med mångfald, så det borde vara en självklarhet för företagen att ta tag i den här frågan!

Hur tycker du initiativet har gjort skillnad i länet?

Förhoppningsvis bidrar initiativet till att fler unga kvinnor inspireras och vågar söka ledande befattningar. Förra årets vinnare Eva Skogeryd, HR-manager på IKEA Torsvik, är ett lysande exempel på en ledare som jag vet har inspirerat andra på många sätt. Som bonus får näringslivet i regionen upp ögonen för hur många grymma unga ledande kvinnor som faktiskt finns i länet.

Initiativet har fått mycket uppmärksamhet medialt och det märks att frågan diskuteras på många företag. Jag hoppas att vi på längre sikt bidrar till att höja andelen kvinnor i ledande befattningar!

Listan offentliggörs 1 februari!

 

Jönköping Energi vill få fler att bli nyfikna på en ledarroll

Foto Anna Hållams

Jönköping Energi är för tredje året i rad partner till Årets unga ledande kvinna och vd Fridolf Eskilsson sitter för tredje gången i den juryn som ska utse högsta vinnare. För honom handlar det om att fler ska bli nyfikna på att vara ledare och våga satsa om drömmen finns.

Varför behövs ett initiativ som ÅULK?

Jag hoppas att vi inspirerar unga tjejer att satsa på en ledarroll. Eller egentligen är det väl så enkelt att man ska satsa på något man brinner för. Jag vill att initiativet ska visa upp en massa goda exempel som inspirerar de som är nyfikna på en roll som ledare, och på det sättet sänka barriären för fler att våga ta rollen.

Efter tre år som partner, har du märkt att det gjort något skillnad?

Absolut. Vi har haft stort medialt genomslag i alla år och jag är stolt över att Jönköping Energi är en del i detta. Det är många unga ledande kvinnor som har blivit uppmärksammade och förhoppningsvis stärks i sin satsning på att få den ledarroll de brinner för. Om det gett fler kvinnliga ledare vågar jag inte uttala mig runt, men min känsla och förhoppning är att det har det, och inte minst lockat fler unga kvinnor att ta steget i framtiden.

Vad tycker du är bra egenskaper i en ledare?

Att leda handlar om att få med sig människor och därför anser jag att det är viktigt att ha lätt för att få förtroende hos människor. De egenskaperna som många av oss tycker ger förtroende är bl.a. engagemang, ärlighet osv. Utifrån scenariot att organisationen har en vision om att göra en förflyttning, är en annan viktig förmåga att kunna bryta ner målen till nästa steg för både verksamheten och individen. För det krävs en förmåga i enkel och rak kommunikation.

SAAB utvecklar kvinnor på ledande positioner

Anders Jonzon, kommunikationschef SAAB Industrial Products and ServicesSAAB Training & Simulation och SAAB Industrial Products and Services är partners till Årets unga ledande kvinna! Anders Jonzon är kommunikationschef och en i juryn som utser den person som vinner högsta priset. Han berättar hur initiativet passar in i SAABs övergripande strategi för att bli fler kvinnor på ledande positioner i företaget.

Varför ställer sig Saab bakom ÅULK? 

För Saab är det mycket viktigt att lyfta fram kompetenta individer och visa på allt det positiva som kommer med mångfald och olika infallsvinklar inom ett företag. Projektet Årets unga ledande kvinna går i linje med vårt eget arbete med att öka antalet kvinnliga chefer och ledare.

Hur arbetar ni på Saab för att få in fler kvinnor på ledande positioner?

Vi arbetar aktivt med att öka andelen kvinnor på företaget totalt, vilket är en förutsättning för att kunna öka antalet chefer som är kvinnor. Vi arbetar även med att stötta kvinnliga anställda som vill utvecklas i sitt ledarskap och arbeta mot att bli chef. Detta gör vi genom så kallat Talent Management Review där utbildning, synliggöra interna karriärvägar med mera ingår.

 

 

Nu startar vi en ledarskapsutbildning för unga!

Ungdomarna från Ridsportalliansens med Lisen Bratt Fredricson, en av Sveriges främsta ridsportprofiler.

Det överskott som Årets unga ledande kvinna genererar går i år direkt till att genomföra en ledarskapsutbildning för 20 lovande ungdomar, utvalda av ridklubbarna som driver projektet. Syftet är att ge dem inspiration, kunskap och verktyg för att i framtiden ta sig till ledande positioner och förändra den skevhet vi ser i könsfördelningen av länets ledare.

Till den första träffen bjöds även partners, jury och kvinnor från listan in. Det blev en inspirerande kväll där Charlotte Sundåker, född i Jönköping, fd VD på den digitala skolan Hyper Island och numera egen företagare, pratade sin syn på ledarskap och att leda utifrån den person du är. Även förra årets vinnare av Årets unga ledande kvinna, Eva Skogeryd, var på plats och intervjuades om sin utveckling från 26-årig HR-chef till att idag vara en av de högsta cheferna på IKEA Torsvik.

Som en överraskning till ungdomarna i ledarskapsprogrammet fick de träffa Lisen Bratt Fredricson, en av våra mest meriterade hoppryttare och entreprenören bakom Elmia Scandinavian Horse Show.

De återstående träffarna kommer fokusera på ledarskapsteori, att sätta målbilder, att vara entreprenör och att identifiera och bemöta härskartekniker. Utbildningen går i mål samtidigt som priset till Årets unga ledande kvinna delas ut 1 mars.

Charlotte Sundåker, föreläsare inom ledarskap och digitalisering.
Eva Skogeryd, Årets unga ledande kvinna 2016 och DC-chef på IKEA Torsvik.
Ett 80-tal personer fanns med på kickoffen, partners, jury, kvinnor på listan och ungdomarna från ledarskapsprogrammet.
Kvällens moderator och tillika projektledare för Årets unga ledande kvinna, Ida Rydh.