Lisa Fred, Project Manager & Quality Management, Samhall AB

Foto: Day Fotografi

Lisa Fred
Project Manager & Quality Management, Samhall AB och fd. Samordnare Iris Hadar
Född 1994

Lisa är en tydlig förändringsledare som alltid ser möjligheter till förbättring och effektivisering. Hon har tagit en organisation genom både avveckling, nybildning och uppbyggnad inom ett nytt verksamhetsområde. Lisa vågar utmana och ifrågasätta rådande normer, alltid med stor respekt och ödmjukhet för människors behov i den miljö hon verkar.

Här hittar du Lisa på LinkedIn.

Lina Tryggvesson, Polisinspektör, Polismyndigheten Värnamo

Foto: Day Fotografi

Lina Tryggvesson
Polisinspektör, Polismyndigheten lokalpolisområde Värnamo
Född 1986

I en miljö präglad av tradition och stark kultur driver Lina målmedvetet ett förändringsarbete för en modernare polisorganisation. Med inkludering och mångfald i fokus jobbar hon för utveckling inom såväl ledarskapskultur och värderingsarbete, som jämställdhet och miljö. Som ledare är Lina alltid sig själv och vågar bjuda på sina misstag, vilket också inspirerar och skapar ett tillåtande klimat bland medarbetarna.

Kim Vindemarker, Project Manager, SVP Worldwide

Foto: Day Fotografi

Kim Vindemarker
Project Manager, SVP Worldwide
Född 1990

Kim har utöver sin projektledartjänst axlat rollen som tillförordnad mjukvaruchef för ett utvecklingsteam på 24 personer. Under kort tid har hon utvecklat, omorganiserat och uppgraderat såväl interna processer som arbetsstationer, vilket lett till en mer effektiv avdelning och ett tryggare team. Dessutom driver Kim ett mentorskapsprogram för att locka fler kvinnor till teknikbranschen.

Här hittar du Kim på LinkedIn.

Johanna Croona, Chef Internservice och telefoni, Länsförsäkringar Jönköping

Foto: Day Fotografi

Johanna Croona
Chef Internservice och telefoni, Länsförsäkringar Jönköping
Född 1984

Johanna har jobbat stenhårt för att öka effektivitet och medarbetarnöjdhet hos sin avdelning som tidigare brottats med bristande sammanhållning och rutiner. I dag visar undersökningarna toppbetyg när det gäller service samt bemötande mot kunder, och positiva medarbetare med stort driv som är stolta varumärkesambassadörer för Länsförsäkringar.

Här hittar du Johanna på LinkedIn.

Jessica Erelid, Chef för kontorsassistenter, Framtiden AB

Foto: Day Fotografi

Jessica Erelid
Chef för kontorsassistenter, Framtiden AB
Född 1986

Efter bara 8 månader gick Jessica från en tjänst som internrekryterare till nationell chef för Framtidens alla kontorsassistenter. Genom ansvaret har hon både utvecklats i sin egen ledarroll och fått sitt team att utvecklas som grupp såväl som individer. Jessica har med ett ödmjukt och målmedvetet ledarskap svetsat samman ett tidigare splittrat team, som trots att de sitter på olika orter nu jobbar tillsammans och levererar resultat på nya nivåer.

Här hittar du Jessica på LinkedIn.

Jane Segerblom, Förbundsordförande, UNF Sverige

Foto: Day Fotografi

Jane Segerblom
Förbundsordförande, UNF Sverige
Född 1998

Redan som 14-åring började Jane engagera sig i Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF, och 2019 axlade hon rollen som förbundsordförande på nationell nivå. Under Janes tid som ledare för distriktsstyrelsen i Jönköpings län växte distriktets medlemsantal med hela 34%. Genom sitt engagemang bidrar Jane till att ge ungdomar i samhället en röst och plattform där dem kan få påverka och utvecklas.

 

Ida Jergell, Medgrundare och rekryterare, AddPeople AB

Foto: Day Fotografi

Ida Jergell
Medgrundare och rekryterare, AddPeople AB
Född 1987

Efter en framgångsrik karriär tog Ida steget att starta eget. Ida är medgrundare till det nytänkande rekryteringsföretag AddPeople som vuxit både snabbt och stabilt under sitt första hela verksamhetsår. I en traditionell bransch med många stora konkurrenter inspirerar hon med sitt ledarskap som främjar frihet, balans och ett öppet klimat som ser till individens styrkor och möjligheter.

Här hittar du Ida på LinkedIn.

Ida Ahlnér, Quality Team Manager, Husqvarna Group

Foto: Day Fotografi

Ida Ahlnér
Quality Team Manager, Husqvarna Group
Född 1988

I sin roll som gruppchef i sågkedjefabriken på Husqvarna har Ida varit drivande i ett förbättringsarbete som utvecklat nya uppföljningsmetoder och minskat både antalet reklamationer och kassationskostnader. Ida jobbar också för jämställdhets- och mångfaldsfrågor inom Husqvarna, och är engagerad i biståndsorganisationen Uganda Child Care där hon driver projekt som stärker kvinnor och jobbar för fler självförsörjande hushåll.

Här hittar du Ida på LinkedIn.

Frida Lindberg, Verksamhetsledare, All Star Mission Pingst Jönköping

Foto: Day Fotografi

Frida Lindberg
Verksamhetsledare, All Star Mission Pingst Jönköping
Född 1996

Med tydlighet, stort mod och hårt arbete har Frida som ledare för Pingst Jönköpings idrottsverksamhet inspirerat och utvecklat andra unga ledare. Frida har fått två viktiga verksamheter – det årliga idrottslägret All Star Mission och kyrkans mötesplats för integration, All Star Sunday – att växa både vad gäller deltagare, ledare och volontärer.

Era Gerguri, Kontorsområdeschef, Statens Servicecenter

Foto: Day Fotografi

Era Gerguri
Kontorsområdeschef, Statens Servicecenter
Född 1993

Redan som 21-åring fick Era sin första chefsroll och i dag leder hon en avdelning på 15 personer. Era har lett sina medarbetare genom en stor omorganisation och på uppdrag av regeringen flyttat funktionen från Försäkringskassan till Statens Servicecenter. Med sitt coachande ledarskap lyckas hon skapa en sammanhållning och vi-känsla hos sina medarbetare trots att de befinner sig på fyra olika orter i Jönköpings län.

Här hittar du Era på LinkedIn.