Poolia bidrar med experthjälp när årets lista tas fram

Poolia bidrar med experthjälp när årets lista tas fram

Poolia hjälper oss för tredje året i rad att vaska fram de ledare som hamnar på listan. Jane Bergman är rekryterare och sitter just nu med urvalet! Hon ser tydligt att listan gjort skillnad för jämställdheten på länets arbetsplatser.

Varför är ÅULK ett viktigt initiativ?

Statistiken talar egentligen för sig själv, att enbart 28 % av länets ledare är kvinnor visar hur viktigt det här initiativet är. Vi är otroligt stolta över att, för tredje året, vara en samarbetspartner och på så vis hjälpa till att lyfta fram goda förebilder. Det är otroligt viktigt att vi tar till vara på den kompetens som finns i länet. Nya ledare behövs för att utveckla det lokala och regionala näringslivet.

Vilka egenskaper efterfrågas mest hos en ledare?

Utifrån de undersökningar vi genomför varje år så vet vi att arbetstagarna efterfråga en tydlig chef som sätter mål och följer upp.  Att få uppskattning och erkänsla värderas också väldigt högt. Flexibilitet ökar för varje år, både när det gäller arbetstider men även i ledarskapet dvs.  chefer som vågar lita på sina medarbetare och inte detaljstyr.

Undersökningen visar även att 50 % som söker nytt jobb tycker att det är viktigt att arbetsgivaren arbetar aktivt med mångfald, så det borde vara en självklarhet för företagen att ta tag i den här frågan!

Hur tycker du initiativet har gjort skillnad i länet?

Förhoppningsvis bidrar initiativet till att fler unga kvinnor inspireras och vågar söka ledande befattningar. Förra årets vinnare Eva Skogeryd, HR-manager på IKEA Torsvik, är ett lysande exempel på en ledare som jag vet har inspirerat andra på många sätt. Som bonus får näringslivet i regionen upp ögonen för hur många grymma unga ledande kvinnor som faktiskt finns i länet.

Initiativet har fått mycket uppmärksamhet medialt och det märks att frågan diskuteras på många företag. Jag hoppas att vi på längre sikt bidrar till att höja andelen kvinnor i ledande befattningar!

Listan offentliggörs 1 februari!

 

Jönköping Energi vill få fler att bli nyfikna på en ledarroll

Jönköping Energi vill få fler att bli nyfikna på en ledarroll

Foto Anna Hållams

Jönköping Energi är för tredje året i rad partner till Årets unga ledande kvinna och vd Fridolf Eskilsson sitter för tredje gången i den juryn som ska utse högsta vinnare. För honom handlar det om att fler ska bli nyfikna på att vara ledare och våga satsa om drömmen finns.

Varför behövs ett initiativ som ÅULK?

Jag hoppas att vi inspirerar unga tjejer att satsa på en ledarroll. Eller egentligen är det väl så enkelt att man ska satsa på något man brinner för. Jag vill att initiativet ska visa upp en massa goda exempel som inspirerar de som är nyfikna på en roll som ledare, och på det sättet sänka barriären för fler att våga ta rollen.

Efter tre år som partner, har du märkt att det gjort något skillnad?

Absolut. Vi har haft stort medialt genomslag i alla år och jag är stolt över att Jönköping Energi är en del i detta. Det är många unga ledande kvinnor som har blivit uppmärksammade och förhoppningsvis stärks i sin satsning på att få den ledarroll de brinner för. Om det gett fler kvinnliga ledare vågar jag inte uttala mig runt, men min känsla och förhoppning är att det har det, och inte minst lockat fler unga kvinnor att ta steget i framtiden.

Vad tycker du är bra egenskaper i en ledare?

Att leda handlar om att få med sig människor och därför anser jag att det är viktigt att ha lätt för att få förtroende hos människor. De egenskaperna som många av oss tycker ger förtroende är bl.a. engagemang, ärlighet osv. Utifrån scenariot att organisationen har en vision om att göra en förflyttning, är en annan viktig förmåga att kunna bryta ner målen till nästa steg för både verksamheten och individen. För det krävs en förmåga i enkel och rak kommunikation.

SAAB utvecklar kvinnor på ledande positioner

Anders Jonzon, kommunikationschef SAAB Industrial Products and ServicesSAAB Training & Simulation och SAAB Industrial Products and Services är partners till Årets unga ledande kvinna! Anders Jonzon är kommunikationschef och en i juryn som utser den person som vinner högsta priset. Han berättar hur initiativet passar in i SAABs övergripande strategi för att bli fler kvinnor på ledande positioner i företaget.

Varför ställer sig Saab bakom ÅULK? 

För Saab är det mycket viktigt att lyfta fram kompetenta individer och visa på allt det positiva som kommer med mångfald och olika infallsvinklar inom ett företag. Projektet Årets unga ledande kvinna går i linje med vårt eget arbete med att öka antalet kvinnliga chefer och ledare.

Hur arbetar ni på Saab för att få in fler kvinnor på ledande positioner?

Vi arbetar aktivt med att öka andelen kvinnor på företaget totalt, vilket är en förutsättning för att kunna öka antalet chefer som är kvinnor. Vi arbetar även med att stötta kvinnliga anställda som vill utvecklas i sitt ledarskap och arbeta mot att bli chef. Detta gör vi genom så kallat Talent Management Review där utbildning, synliggöra interna karriärvägar med mera ingår.

 

 

Nu startar vi en ledarskapsutbildning för unga!

Ungdomarna från Ridsportalliansens med Lisen Bratt Fredricson, en av Sveriges främsta ridsportprofiler.

Det överskott som Årets unga ledande kvinna genererar går i år direkt till att genomföra en ledarskapsutbildning för 20 lovande ungdomar, utvalda av ridklubbarna som driver projektet. Syftet är att ge dem inspiration, kunskap och verktyg för att i framtiden ta sig till ledande positioner och förändra den skevhet vi ser i könsfördelningen av länets ledare.

Till den första träffen bjöds även partners, jury och kvinnor från listan in. Det blev en inspirerande kväll där Charlotte Sundåker, född i Jönköping, fd VD på den digitala skolan Hyper Island och numera egen företagare, pratade sin syn på ledarskap och att leda utifrån den person du är. Även förra årets vinnare av Årets unga ledande kvinna, Eva Skogeryd, var på plats och intervjuades om sin utveckling från 26-årig HR-chef till att idag vara en av de högsta cheferna på IKEA Torsvik.

Som en överraskning till ungdomarna i ledarskapsprogrammet fick de träffa Lisen Bratt Fredricson, en av våra mest meriterade hoppryttare och entreprenören bakom Elmia Scandinavian Horse Show.

De återstående träffarna kommer fokusera på ledarskapsteori, att sätta målbilder, att vara entreprenör och att identifiera och bemöta härskartekniker. Utbildningen går i mål samtidigt som priset till Årets unga ledande kvinna delas ut 1 mars.

Charlotte Sundåker, föreläsare inom ledarskap och digitalisering.
Eva Skogeryd, Årets unga ledande kvinna 2016 och DC-chef på IKEA Torsvik.
Ett 80-tal personer fanns med på kickoffen, partners, jury, kvinnor på listan och ungdomarna från ledarskapsprogrammet.
Kvällens moderator och tillika projektledare för Årets unga ledande kvinna, Ida Rydh.

IKEA är en del av Årets unga ledande kvinna

Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg

Eva Skogeryd är inte bara förra årets vinnare av Årets unga ledande kvinna. Hon har varit med och drivit IKEAs framgångsrika mångfaldsarbete, är nybliven DC-manager på IKEA Torsvik och en del av juryn som ska utse årets vinnare. IKEA är ett av företagen i länet som har bestämt sig för att bidra till att fler kvinnor tar sig till ledande positioner genom att stötta Årets unga ledande kvinna.

Varför ställer sig IKEA bakom ÅULK?         

På IKEA är mångfald och inkluderande något som finns med i vår vision och våra grundläggande värderingar. Vi tror på människor, och står för att alla ska ha lika möjligheter och rättigheter oavsett t ex kön, etnicitet eller ålder. Mångfald bidrar till olika perspektiv, bättre beslut och en bättre arbetsmiljö. ÅULK är ett viktigt initiativ för att aktualisera ämnet och inspirera till föränding, vilket vi på IKEA vill bidra till. Att lyfta fram ledande kvinnor och visa upp kvinnliga förebilder kommer att bidra till större kliv mot ett mer jämställt arbetsliv och samhälle.

Hur kan företagen i länet bli bättre på att möjliggöra för fler kvinnor att bli ledare?

Vi som arbetsgivare är viktiga i arbetet med jämställdhet, och vi kan göra skillnad! Det  handlar om att bestämma sig och genom aktiva åtgärder möjliggöra förändring. Att våga satsa på att både rekrytera och utveckla kvinnor till ledande befattningar. Mångfald blir allt viktigare för att vara en attraktiv arbetsplats i dagens samhälle, och är både en konkurrensfördel och en viktig del i att bli en framgångsrik verksamhet.

Fram till 19 november kan du nominera en förebild till Årets unga ledande kvinna. Nominera >>>

Länsförsäkringar Jönköping arbetar med jämställdhet för en positiv tillväxt i regionen

Henrietta Hansson är vd på Länsförsäkringar Jönköping som tillsammans med våra andra partners vill lyfta fram fler kvinnor som förebilder. Hon tror på att en positiv tillväxt för länet kommer från att vi blir fler som arbetar med mångfald. Och att stallet är en bra grogrund för ledarskap.

Varför har Länsförsäkringar engagerat sig i Årets unga ledande kvinna?

Genom att engagera sig i årets unga ledande kvinna vill vi på Länsförsäkringar bidra till att fler unga kvinnor i ledande ställning ska vara förebilder för andra och på det viset bidra till ett jämlikare och förhoppningsvis också tryggare samhället. Vi tror att jämställdhet inte bara har tydliga demokratiska syften, utan bidrar även till hållbar utveckling och tillväxt. 

Hur kan företagen i länet arbeta för att vända statistiken med alltför få kvinnor i ledande positioner?

Näringslivet spelar en viktig roll när det gäller att lyfta unga kvinnor i ledande positioner. Vi tror att man genom att vara goda förebilder inom området bidrar till att vända statistiken. Som arbetsgivare finns det fördelar med att kunna profilera sig utifrån sitt jämställdhetsarbete då det är en viktig fråga för många unga när dem söker jobb. Vill man ha en positiv tillväxt i regionen måste man som lokalt företag arbeta med såväl likabehandling som jämställdhet.

Vad har du lärt dig av hästar och stallet som du tar med dig i ditt ledarskap?

Stallet var en miljö där alla hjälptes åt, mycket hårt och ibland tungt arbete men samtidigt en gemenskap o mycket roligt ihop. Att arbete med hästar kräver både att få hästen att tycka det är roligt, du kan inte tvinga en häst och att man får till ett bra samarbete.

Ny omgång av Årets unga ledande kvinna!

Ny omgång av Årets unga ledande kvinna!

För tredje året i rad ska Årets unga ledande kvinna utses, en satsning för att synliggöra förebilder i Jönköpings län. På sikt ska priset bidra till att fler kvinnor återfinns på ledande positioner. Idag ligger Jönköpings län i botten i statistiken med kvinnor på endast 28% av chefsposterna* och bland de 50 största bolagen finns endast 2 kvinnliga vd:ar**.

Under föregående två år har totalt 55 kvinnor valts ut till listan Årets unga ledande kvinna, en lista som med denna omgång kommer växa med ca 20 namn. Förra året utsågs Eva Skogeryd, HR-manager på IKEA Torsvik, till högsta vinnare och fick en inspirationsresa och en styrelseutbildning i pris. Nu har det blivit dags att utlysa priset igen.

Överskottet går till ledarskapsutbildning för unga

Överskottet i projektet kommer användas till en ledarskapsutbildning för ett 20-tal unga med målet att ge dem inspiration och verktyg till att vilja söka sig till ledande positioner i framtiden. Deltagarna kommer handplockas från Ridsportalliansens föreningar och en stor del av dem kommer vara kvinnor.

– I år ville vi på ett väldigt konkret sätt bidra till att utveckla framtidens ledare. Eftersom majoriteten av de engagerade ungdomarna i ridklubbarna är tjejer så kommer deltagandet spegla den fördelningen, säger Kicki Alm som är ordförande i Ridsportalliansen Jönköping.

Ridsportalliansen ny initiativtagare

Nytt för i år är att Ridsportalliansen Jönköping står bakom initiativet, en sammanslutning av ridklubbarna Jönköpings fältrittklubb, Vissmålens ridklubb, Ölmstad Rid- och Körsällskap och Bankeryds ridklubb. Ridsporten är nämligen bevisat skickliga på att fostra ledare och eftersom majoriteten av de som utövar ridsport är tjejer och kvinnor, har ridsporten alltså en god förmåga att utveckla framtidens ledande kvinnor. Utmärkelsen vänder sig dock brett, till alla typer av ledare. Projektet genomförs i samarbete med företag och organisationer i länet.

Alla kan nominera sina förebilder

www.aretsungaledandekvinna.se/nominera kan allmänheten från och med idag och fram till och med den 19 november nominera kvinnor under 35 år. Därefter påbörjas gallringsarbetet och under februari 2017 kommer en lista på ledarförebilder att publiceras. En av dessa vinner högsta pris, en inspirationsresa och en styrelseutbildning, och vinnaren koras under en prisceremoni 1 mars.

Bakom satsningen står Poolia, Hallpressen, Combitech, Saab, IKEA, Länsförsäkringar Jönköping, Jönköping Energi, Länsstyrelsen i Jönköpings län, HSB Göta, Jönköpings kommun, Yellon, Science Park Jänköping, Fotograf Patrik Svedberg, StyrelseAkademien och VY skybar.

NOMINERA HÄR!

 

 

Bli vår partner!

Bli vår partner!

Eva Skogeryd, Ikea

Årets unga ledande kvinna ska utses för tredje året i rad!

Eftersom endast 28% av ledarna i Jönköpings län är kvinnor finns Årets unga ledande kvinna till för att lyfta fram goda förebilder som kan inspirera andra att bli framtidens ledare. Hittills har 55 kvinnor under 35 år hamnat på listan som skapat stor uppmärksamhet i media och på sociala medier. En namnkunnig jury har utsett högsta vinnaren och hittills har priset delats ut till Jennie Wall, regionchef på Nordic Wellness och Eva Skogeryd, HR-chef på Ikea Torsvik.

Vill du bidra till ett jämställt län?

Nu har det blivit dags för en ny omgång. Tycker du att det är viktigt att vara med och förbättra jämställdheten bland ledarna i länet? Vi söker nu fler partners/sponsorer som vill vara med och lyfta fram förebilder. Partners som är modiga och inte nöjer sig med att sitta och titta på. Partners som vill bidra till förändring. Är det du och ditt företag? Hör av dig till oss så berättar vi mer!

Om Årets unga ledande kvinna

Endast 28% av cheferna i länet är enligt Ledarnas jämställdhetsbarometer kvinnor och fortsätter vi i samma takt som det senaste decenniet är vi jämställda först år 2039. 2015 genomfördes projektet för första gången och ett stort antal aktörer var med och förverkligade det hela.

Årets unga ledande kvinna instiftades av Jönköpings Fältrittklubb under 2015 och drevs 2015-2016 av klubben. Sedan 2017 driver Ridsportalliansen i Jönköping projektet. Ridsportalliansen är en sammanslutning av ridklubbar som bedriver ungdomsverksamhet i Jönköpings kommun. Anledningen till att ridklubbarna står bakom priset är att ridsporten är bevisat skickliga på att fostra tjejer till framtidens ledare. Överskottet från initiativet kommer gå till att utveckla unga ledare genom aktiviteter som projektorganisationen och ridklubbarna genomför.

Förra årets sponsorer var Hallpressen, Poolia, Företagarna, HSB Göta, Combitech, Almi, Ikea, Jönköping Energi, Jönköpings kommun Kultur & Fritid, Länsstyrelsen, StyrelseAkademien, Anna Hållams foto, Björn Öberg illustration, Yellon och FC-gruppen.

Läs mer om varför ridklubbar står bakom den här typen av pris.

Jönköping i botten i Företagarnas jämställdhetsrapport 2017

Günther Mårder, VD Företagarna

Företagarna presenterade under juni 2017 en omfattande kartläggning av jämställdheten bland Sveriges företagare. Undersökning är baserad på offentlig data om 278 000 företag. Det visar sig att Jönköpings län är sämst i hela landet.

Företagarnas jämställdhetsrapport 2017

Stockholm, Gotland och Uppsala toppar listan med högst andel kvinnor på ledande befattningar. Längst ner på listan hamnar alltså Jönköpings län där endast 12,4% av de högsta befattningshavarna är kvinnor.

Det finns med andra ord ett fortsatt behov av att lyfta fram ledarförebilder som är kvinnor.

Länets kommuner

Andelen män i företagsledningarna
Eksjö: 83,8 %
Jönköping: 86,1 %
Värnamo: 87 %
Habo: 87,5 %
Mullsjö: 87,7 %
Vaggeryd: 88,2 %
Sävsjö: 88,3 %
Nässjö: 88,6 %
Tranås: 88,8 %
Gislaved: 89,4 %
Gnosjö: 90,8 %
Vetlanda: 91,8 %
Aneby: 94,1 %

Läs mer

Företagarnas jämställdhetsrapport 2017
Jönköpings-Posten: Jönköping mest ojämställda på ledarplats

Hon vann högsta pris i Årets unga ledande kvinna

Hon vann högsta pris i Årets unga ledande kvinna

Foto/illustration: Anna Hållams/Björn Öberg

Under en prisceremoni på VY Skybar i Jönköping korades vinnaren av högsta pris i utmärkelsen Årets unga ledande kvinna 2016. 25 ledarförebilder har tidigare gallrats fram och utav dessa har Eva Skogeryd enligt juryn utmärkt sig särskilt. Eva Skogeryd, HR Manager på IKEA Svenska AB på Torsvik, vann högsta pris!

Utmärkelsen är instiftad av Jönköpings Fältrittklubb vars vision är ett jämställt Jönköpings län. Endast 28% av cheferna i länet är enligt Ledarnas jämställdhetsbarometer kvinnor och fortsätter vi i samma takt som det senaste decenniet är vi jämställda först år 2039. Ett stort antal organisationer står tillsammans med ridklubben bakom priset.

Resultat och förebild

Allmänheten har fått tipsa om ledarförebilder i hela Jönköpings län och bland dessa har Poolia valt ut 25 ledarförebilder som alla tar plats på listan ”Årets unga ledande kvinna 2016”. Juryns uppgift har därefter varit att välja ut en person som utmärkt sig och har alltså enats om Eva Skogeryd, HR Manager på IKEA Svenska AB på Torsvik, som vinnare av högsta pris.

– När vi har valt ut de 25 har vi tittat på om personerna kan uppvisa resultat. Det har även varit viktigt att personerna är förebilder som har en förmåga att inspirera, säger Charlotte Järeby Hellman som är VD på Poolia Jönköping och ordförande i juryn.

– När vi sedan har letat efter en vinnare bland alla dessa fantastiska förebilder så har vi djupdykt i samma egenskaper. Vi har genomfört intervjuer, tagit referenser, genomfört tester och gjort research. Vi har tittat på om den egna beskrivningen samstämmer med det andra säger om ledaren. Så det är ett digert arbete som genomförts.

Eva vinner en styrelseutbildning via StyrelseAkademien samt en inspirationsresa som planeras i samråd med projektledningen.

Blev chef som 26-åring

Eva började sin resa på IKEA som inhyrd konsult och efter två år blev hon, enbart 26 år gammal, erbjuden tjänsten som HR Manager. Hon ställdes omedelbart inför att leda ett stort varsel och har sedan dess ansvarat för och byggt upp ett strategiskt HR-arbete inom bland annat mångfalds- och ledarskapsfrågor. Bland uppnådda resultat kan nämnas att andelen kvinnor på arbetsplatsen gått från 19% till 36% på några år och bakom det ligger bland annat Evas tankar om hur Ikea kan locka fler kvinnor genom att tex utforma rekrytringsannonser och tjänstebeskrivningar på annorlunda sätt. Idag är hon personalansvarig för fyra personer och har hittat ett ledarskap där både organisationens och de egna värderingarna visar vägen.

Juryns motivering

För ett imponerande ledarskap som av andra beskrivs som prestigelöst, gediget och förtroendeingivare och där resultaten talar sitt tydliga språk. Vinnaren har som ung kvinna antagit en stor utmaning på ett framgångsrikt företag och är idag en drivande kraft och en viktig spelare i ledningen. Hon leder genom tydliga värderingar, hög integritet och är en förebild för de hon arbetar tillsammans med.

Årets unga ledande kvinna 2016 har uppvisat tydliga resultat i sitt ledarskap och har som största styrka förmåga att tänka strategiskt, ha integritet i sina beslut och få andra med sig på resan. Årets vinnare har en hög ambitionsnivå och en vilja att påverka – utan för den skull ha behov av att själv stå i rampljuset. Vinnaren spelar också en viktig roll för jämställdheten i regionen – som HR Manager på en av länets största arbetsplatser har hon kommit en bra bit på vägen mot en jämn könsfördelning.

Om juryn

  • Charlotte Järeby Hellman, vice VD Poolia Sverige
  • Fridolf Eskilsson, VD Jönköping Energi
  • Frida Boklund, regionchef Företagarna
  • Henrik Zäther, VD HSB Göta
  • Lovisa Hamrin, Herenco/Hallpressen
  • Håkan Sörman, landshövding
  • AnnaKarin Zinnerfors, varuhuschef IKEA
  • Eva Sundman, VD Almi Jönköping
  • Niklas Hedlund, affärsområdeschef Combitech
  • Karin Semberg, kultur- och fritidsdirektör Jönköpings kommun

Om projektet

Årets unga ledande kvinna syftar till att öka jämställdheten bland länets ledare genom att lyfta fram förebilder. Initiativtagare är Jönköpings Fältrittklubb och satsningen förverkligas genom stöd av Jönköping Energi, HSB Göta, Yellon, Combitech, IKEA, Företagarna Jönköpings län, FC-gruppen, Hallpressen, Anna Hållams Foto, Björn Öberg Illustration, StyrelseAkademien Jönköping, Almi Företagspartner, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Poolia och Jönköpings kommun Kultur och fritid. Överskottet från projektet går till Jönköpings Fältrittklubbs arbete med att utveckla en verksamhet som på kort och lång sikt bidrar till fler ledare som är kvinnor. Förra årets intäkter gick bland annat till utbildnings- och utvecklingsinsatser samt skapade framförallt förutsättningar för att JFK under 2016 har vågat ta steget att anställa en verksamhetschef.